Последна проверка: 22/10/2020

Работа в чужбина

Засегнати сте от Брексит?

Като гражданин на ЕС имате право да работите - за работодател или като самостоятелно заето лице - във всички страни от ЕС, без да се нуждаете от разрешително за работа.

Когато работите в дадена страна, имате право да живеете там при определени условия.

Ако живеете и работите в друга страна от ЕС, важно е да сте запознати с последствията от това за:

Повече за:

Вижте също:

Споделяне на страницата: