Последна проверка: 23/04/2019

Работа в чужбина

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Като гражданин на ЕС имате право да работите - за работодател или като самостоятелно заето лице - във всички страни от ЕС, без да се нуждаете от разрешително за работа.

Изключение - гражданите на Хърватия все още подлежат на временни ограничения по отношение на работата в ЕС.

Когато работите в дадена страна, имате право да живеете там при определени условия.

Ако живеете и работите в друга страна от ЕС, важно е да сте запознати с последствията от това за:

Повече за:

Вижте също:

Споделяне на страницата: