Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 17/03/2017

Работа в чужбина

Като гражданин на ЕС имате право да работите - за работодател или като самостоятелно заето лице - във всички страни от ЕС, без да се нуждаете от разрешително за работа.

Изключение - гражданите на Хърватия все още подлежат на временни ограничения по отношение на работата в ЕС.

Когато работите в дадена страна, имате право да живеете там при определени условия.

Ако живеете и работите в друга страна от ЕС, важно е да сте запознати с последствията от това за:

  • вашите обезщетения (болнични , майчинство / бащинство , пенсии , обезщетения при трудови злополуки и заболявания , обезщетения при смърт , безработица , ранно пенсиониране , семейни обезщетения и др .),
  • мястото , където трябва да плащате данъци.

Повече за:

Вижте също:

Обществени консултации