Последна проверка: 05/12/2022

Непланирано здравно обслужване

Какво можете да направите, ако се нуждаете от непредвидена медицинска помощ при временен престой в друга страна от ЕС — например ако сте на почивка, в командировка или учите в друга държава от Съюза за кратък период от време?

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Ако сте здравноосигурени в страна от ЕС, можете да поискате от вашата здравноосигурителна институция да ви издаде Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). ЕЗОК е доказателство, че сте здравноосигурени в държава от ЕС. Ако нямате ЕЗОК или не можете да я използвате (например за частни здравни услуги), не може да ви бъде отказано лечение, но може да се наложи да заплатите всички разходи за него и да поискате възстановяването им, когато се върнете у дома.

Научете повече:

Предупреждение

При спешни случаи в целия ЕС можете да се свържете със службите за спешна помощ, като наберете безплатния телефонен номер 112 от стационарен или мобилен телефон.

Споделяне на страницата: