Последна проверка: 02/04/2022

Регистриране на членове на вашето семейство от страни извън ЕС в друга страна от Съюза

През първите три месеца от техния престой в приемащата страна от членовете на вашето семейство от страни извън ЕС не може да се изисква да кандидатстват за карта за пребиваване, потвърждаваща правото им да живеят там, въпреки че в някои страни може да е необходимо да съобщят за присъствието си след своето пристигане.

След 3 месеца в приемащата страна членовете на вашето семейство от страни извън ЕС трябва да се регистрират пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление). 

За получаване на карта за пребиваване ще са им необходими:

Предупреждение

Не могат да бъдат изисквани други документи

Властите трябва да вземат решение дали да издадат карта за пребиваване в рамките на 6 месеца. Ако те не го направят, можете да се свържете с нашите служби за помощ. Във всеки случай членовете на вашето семейство от страни извън ЕС не могат да бъдат експулсирани, ако визата им е изтекла, докато молбата им все още се обработва.

Ако молбата им бъде отхвърлена, властите трябва да им връчат решението писмено, като посочат основанията за него и последиците му, както и да уточнят как вашите роднини/партньор могат да обжалват и в какви срокове.

Ако молбата бъде приета, картата за пребиваване се издава най-често безплатно. Ако има такси, те не могат да превишават таксите, които гражданите на съответната страна заплащат за лични карти или подобни документи.

В картата за пребиваване трябва ясно да се посочва, че става дума за карта за пребиваване на лице, което е член на семейството на гражданин на ЕС.

Картата за пребиваване трябва да е валидна за 5 години (или за периода на вашия планиран престой, ако той е по-кратък от 5 години). Може да се наложи да информирате властите за всяка промяна на адреса си.

Членовете на вашето семейство могат да използват картите си за пребиваване, за да пътуват в други страни от ЕС, но ако искат да се преместят в друга държава от Съюза, трябва да кандидатстват за друга карта за пребиваване в новата приемаща държава. Ако те са на ваша издръжка, вие трябва да се преместите заедно с тях.

Лична история

Джеймс е американски гражданин, който живее в Италия с майка си и своя италиански пастрок Джузепе. Джеймс иска да се премести в Испания и да си търси работа там. Родителите му не могат да се преместят заедно с него, но са в състояние да го издържат финансово.

Когато кандидатства за карта за пребиваване в Испания, испанските имиграционни власти казват на Джеймс, че въпреки че разполага с разрешително за пребиваване в Италия като член на семейството на гражданин на ЕС, това не му дава автоматично право на пребиваване в Испания. Правото на Джеймс да пребивава в ЕС зависи от факта, че Джузепе е гражданин на ЕС. Налага се Джузепе да се премести с Джеймс в Испания и да докаже, че разполага с достатъчно средства за двамата.

Научете къде и как да регистрирате членовете на вашето семейство от страни извън ЕС в приемащата държава:

Изберете държава

В много страни членовете на вашето семейство ще трябва постоянно да носят със себе си своята карта за пребиваване и паспорт. Ако ги оставят у дома, могат да бъдат глобени или временно задържани, но не могат да бъдат експулсирани само поради тази причина.

Вижте също как да регистрирате членовете на вашето семейство, които са граждани на ЕС.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: