Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 18/02/2020

Prijava prebivanja družinskih članov, ki niso državljani EU, v drugi državi EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Vprašanja in odgovori – pravice državljanov EU in Združenega kraljestva, kot so navedene v sporazumu o izstopu

ssS 1. januarjem 2021 bodo začela veljati nova pravila za državljane EU, ki živijo v Združenem kraljestvu ali ki se selijo v Združeno kraljestvo. Enaka pravila bodo veljala za državljane Združenega kraljestva, ki živijo v državi EU ali se vanjo selijo.

V Združenem kraljestvu/EU imam stalno prebivališče ali ga bom pridobil/-a v prehodnem obdobju.

Načeloma boste vi in vaši družinski člani v državi gostiteljici še naprej imeli stalno prebivališče. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa . V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Prebivam v Združenem kraljestvu/EU, vendar še nimam pravice do stalnega prebivanja

Načeloma lahko vi in vaši družinski člani še naprej prebivate v vaši državi gostiteljici. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Želim se preseliti v Združeno kraljestvo/EU.

V skladu s sedanjimi pravili EU se lahko vi in vaši družinski člani do 31. decembra 2020 preselite v Združeno kraljestvo ali v državo EU. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status v okviru sheme EU za pridobitev statusa.. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali se morate registrirati in zaprositi za nov status rezidenta.

Želim oditi v Združeno kraljestvo/EU z namenom kratkoročnega bivanja.

Sedanja pravila o prijavi prihoda, prijavi prebivališča v tujini, prijavi družinskih članov, ki so državljani EU, prijavi družinskih članov, ki niso državljani EU, se še naprej uporabljajo, in sicer vsaj do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoč

Če menite, da vaše pravice na podlagi prava EU niso spoštovane, se obrnite na naše službe za pomoč.

Podrobne informacije o izvajanju sporazuma o izstopu in o pravicah državljanov

V prvih 3 mesecih prebivanja v državi gostiteljici družinskim članom, ki niso državljani EU, ni treba pridobiti dovoljenja za prebivanje, ki izkazuje njihovo pravico, da v tej državi prebivajo – čeprav morajo v nekaterih državah prijaviti svoj prihod.

Po 3 mesecih pa morajo družinski člani, ki niso državljani EU, svoje prebivanje prijaviti pri pristojnem organu (običajno upravni enoti ali pristojni policijski postaji). 

Za izdajo dovoljenja za prebivanje bodo potrebovali:

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov

O izdaji dovoljenja za prebivanje morajo organi odločiti v 6 mesecih. Če tega ne storijo, se lahko obrnete na našo službo za pomoč. V nobenem primeru se vašim družinskim članom, ki niso državljani EU, ne more izreči ukrep izgona, če med obravnavanjem njihove vloge preneha veljavnost njihovega vizuma.

Če upravni organi njihovo vlogo zavrnejo, jim morajo izdati pisno odločbo, v kateri so navedeni razlogi za odločitev in njene posledice ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Če vlogo odobrijo, se dovoljenje za prebivanje pogosto izda brezplačno. Če je potrebno plačilo, stroški ne smejo biti višji od stroška, ki se državljanom zadevne države zaračuna za izdajo podobne listine, denimo osebne izkaznice.

Na dovoljenju za prebivanje mora biti jasno navedeno, da je to dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU.

Dovoljenje za prebivanje velja 5 let (ali za vaše načrtovano obdobje prebivanja, če je krajše). Pristojnim organom bo verjetno treba prijaviti vsako spremembo naslova.

Družinski člani lahko svoje dovoljenje za prebivanje uporabijo za potovanje v drugo državo EU, če pa se želijo preseliti v drugo državo EU, morajo v novi državi gostiteljici zaprositi za novo dovoljenje za prebivanje. Če jih še vedno preživljate, se morate preseliti z njimi.

Primer

James je ameriški državljan, ki s svojo materjo in italijanskim očimom Giuseppejem živi v Italiji. Rad bi se preselil v Španijo in tam poiskal zaposlitev. Njegovi starši se ne morejo preseliti z njim, vendar ga lahko finančno podprejo.

Ko je James zaprosil za dovoljenje za prebivanje v Španiji, so mu španski organi povedali, da čeprav ima kot družinski član državljana EU dovoljenje za prebivanje v Italiji, ni samodejno upravičen do prebivanja v Španiji. Njegova pravica do prebivanja v EU je povezana z Giuseppejevim državljanstvom. Giuseppe bi se torej moral preseliti z Jamesom v Španijo in dokazati, da ima zadostna finančna sredstva za preživljanje obeh.

Več informacij o tem, kje in kako prijaviti prebivanje svojih družinskih članov, ki niso državljani EU v državi gostiteljici:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

V številnih državah morajo družinski člani imeti vedno pri sebi dovoljenje za prebivanje in potni list. Če teh dokumentov nimajo pri sebi, se jim lahko naloži globa ali se jih začasno pridrži, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Glej tudi Prijava prebivanja družinskih članov, državljanov EU.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Daj to stran v skupno rabo: