Nazadnje pregledano: 02/04/2022

Prijava prebivanja družinskih članov, ki niso državljani EU, v drugi državi EU

V prvih 3 mesecih prebivanja v državi gostiteljici družinskim članom, ki niso državljani EU, ni treba pridobiti dovoljenja za prebivanje, ki izkazuje njihovo pravico, da v tej državi prebivajo – čeprav morajo v nekaterih državah prijaviti svoj prihod.

Po 3 mesecih pa morajo družinski člani, ki niso državljani EU, svoje prebivanje prijaviti pri pristojnem organu (običajno upravni enoti ali pristojni policijski postaji). 

Za izdajo dovoljenja za prebivanje bodo potrebovali:

Opozorilo

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov

O izdaji dovoljenja za prebivanje morajo organi odločiti v 6 mesecih. Če tega ne storijo, se lahko obrnete na našo službo za pomoč. V nobenem primeru se vašim družinskim članom, ki niso državljani EU, ne more izreči ukrep izgona, če med obravnavanjem njihove vloge preneha veljavnost njihovega vizuma.

Če upravni organi njihovo vlogo zavrnejo, jim morajo izdati pisno odločbo, v kateri so navedeni razlogi za odločitev in njene posledice ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Če vlogo odobrijo, se dovoljenje za prebivanje pogosto izda brezplačno. Če je potrebno plačilo, stroški ne smejo biti višji od stroška, ki se državljanom zadevne države zaračuna za izdajo podobne listine, denimo osebne izkaznice.

Na dovoljenju za prebivanje mora biti jasno navedeno, da je to dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU.

Dovoljenje za prebivanje velja 5 let (ali za vaše načrtovano obdobje prebivanja, če je krajše). Pristojnim organom bo verjetno treba prijaviti vsako spremembo naslova.

Družinski člani lahko svoje dovoljenje za prebivanje uporabijo za potovanje v drugo državo EU, če pa se želijo preseliti v drugo državo EU, morajo v novi državi gostiteljici zaprositi za novo dovoljenje za prebivanje. Če jih še vedno preživljate, se morate preseliti z njimi.

Primer

James je ameriški državljan, ki s svojo materjo in italijanskim očimom Giuseppejem živi v Italiji. Rad bi se preselil v Španijo in tam poiskal zaposlitev. Njegovi starši se ne morejo preseliti z njim, vendar ga lahko finančno podprejo.

Ko je James zaprosil za dovoljenje za prebivanje v Španiji, so mu španski organi povedali, da čeprav ima kot družinski član državljana EU dovoljenje za prebivanje v Italiji, ni samodejno upravičen do prebivanja v Španiji. Njegova pravica do prebivanja v EU je povezana z Giuseppejevim državljanstvom. Giuseppe bi se torej moral preseliti z Jamesom v Španijo in dokazati, da ima zadostna finančna sredstva za preživljanje obeh.

Več informacij o tem, kje in kako prijaviti prebivanje svojih družinskih članov, ki niso državljani EU v državi gostiteljici:

Izberite državo

V številnih državah morajo družinski člani imeti vedno pri sebi dovoljenje za prebivanje in potni list. Če teh dokumentov nimajo pri sebi, se jim lahko naloži globa ali se jih začasno pridrži, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Glej tudi Prijava prebivanja družinskih članov, državljanov EU.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: