Nazadnje pregledano : 10/10/2018

Trošarine

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

S 30. marcem 2019 se bo pravo EU v celoti prenehalo uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če v ratificiranem sporazumu o izstopu določijo drug datum ali če Evropski svet in Združeno kraljestvo soglasno odločita, da se dveletno obdobje pogajanj podaljša. Več informacij o pravnih posledicah za podjetja:

Pravila EU glede trošarin zajemajo naslednje izdelke: alkohol, alkoholne pijače, tobačne izdelke, energente in električno energijo. Možne so tudi znižane stopnje in oprostitve, denimo brezcarinsko blago.

Pozanimajte se, kdaj je treba plačati trošarino in kako zahtevati povračilo trošarine, kdaj izdelek postane predmet trošarine, kako preveriti veljavnost trošarinske številke. Pri prodaji na spletu veljajo posebna pravila, predvsem za nekatero blago, denimo tobak.

Daj to stran v skupno rabo: