Nazadnje pregledano: 20/01/2023

Napotitev delavcev v tujino

Pravila za napotitev delavcev morate spoštovati, kadar:

V obeh primerih mora imeti napoteni delavec z vašim podjetjem sklenjeno delovno razmerje.

Pravila o napotitvi veljajo tudi, če agencija za začasno delo najame delavca iz druge države EU za delo v državi, v kateri je vaše podjetje registrirano in v kateri posluje. V tem primeru mora biti delovno razmerje sklenjeno med delavcem in agencijo.

Pogoji dela in zaposlitve v državi gostiteljici

V času napotitve morate svojim zaposlenim zagotoviti enake pogoje dela in zaposlitve, kot veljajo (določeni zakonsko ali s splošno veljavnimi kolektivnimi pogodbami) v državi gostiteljici glede:

Če so pogoji dela in zaposlitve v vaši državi za delavce ugodnejši kot v državi gostiteljici, bi morali te pogoje ohraniti tudi med napotitvijo.

V večini sektorjev (z izjemo gradbeništva) zahteve glede plačila in letnega dopusta niso obvezne, če:

Opozorilo

Države EU se lahko po posvetovanju s predstavniki delodajalcev in delojemalcev odločijo, da zahteve države gostiteljice glede plačila in letnega dopusta ne veljajo, če celotna napotitev traja manj kot 1 mesec. Ta izjema ne velja za delavce, ki so na delo v tujino napoteni prek agencij za začasno delo.

Več informacij je na voljo v praktičnih smernicah o napotitvi.

Dolgotrajna napotitev

Če napotitev traja dlje kot 12 mesecev (oziroma 18 mesecev, če nacionalnim organom države gostiteljice predložite obrazloženo obvestilo), morate delavcem zagotoviti vse obvezne pogoje dela in zaposlitve države gostiteljice, razen pogojev v zvezi s prenehanjem pogodbe in dodatnimi pokojninami.

Več informacij o postopku predložitve obrazloženega obvestila boste našli na spletišču države gostiteljice.

Pravila socialne varnosti za napotene delavce

Med začasnim delom v drugi državi članici EU lahko napoteni delavci ali samozaposleni delavci ostanejo vključeni v sistem socialne varnosti države, v kateri so delali pred napotitvijo.

Podjetje mora o tem predhodno obvestiti upravne organe države gostiteljice in zahtevati prenosni dokument A1 (PD A1) en , ki ga izda nosilec socialne varnosti države, v kateri so delavci zavarovani. Prenosni dokument A1 potrjuje, da je napoteni delavec registriran v sistemu socialne varnosti v matični državi in da mu ni treba plačevati prispevkov za socialno varnost v državi napotitve.

Ob vložitvi zahtevka za prenosni dokument A1 je treba navesti začetni in končni datum napotitve v drugo državo EU. Najdaljše obdobje, ki ga je mogoče navesti, je 24 mesecev.

Če napotitev traja več kot 24 mesecev ali bi jo bilo treba podaljšati, lahko delodajalec:

Nacionalne kontaktne točke in spletišča

V vsaki državi članici EU je vsaj ena kontaktna točka, ki zagotavlja podrobnejše informacije o napotitvi delavcev v tujino. Točke med sabo sodelujejo in si izmenjujejo informacije, spremljajo pogoje dela in zaposlitve med napotitvijo in raziskujejo pritožbe glede kršitve pravil.

Več informacij o pogojih boste našli na spletišču države gostiteljice.

Izberite državo:

Glej tudi

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Svetovalci mreže EURES

Pri svetovalcih mreže EURES lahko dobite informacije o delovnih pogojih in pomoč pri postopkih zaposlovanja v svoji državi ali čezmejnem območju.

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: