Nazadnje pregledano: 13/02/2020

Socialna varnost

Ali ima brexit posledice za vas?

Vsaka država EU ima svoje zakone o socialnem varstvu. Obveznosti in pravice, ki izhajajo iz teh zakonov, so enake za vse delavce v posamezni državi, domače in tuje.

Pravila EU so namenjena koordinaciji nacionalnih sistemov, tako da ljudje, ki se preselijo v drugo državo EU, ne izgubijo pravic iz socialnega zavarovanja (npr. pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja) in da vedno vedo, kateri nacionalni zakoni veljajo zanje.

Po pravilih EU lahko za posameznika istočasno veljajo zakoni o socialni varnosti samo 1 države - prispevke za socialno varnost mora torej plačevati samo v tej državi.

Na splošno velja, da se uporabljajo zakoni države, v kateri posameznik opravlja delo (kot zaposlena ali samozaposlena oseba), v tej državi plačuje tudi prispevke. Kje posameznik živi (če se na delo na primer vozi) ali kje je sedež delodajalca, je pri tem popolnoma brez pomena.

Izjema velja le za delavce, napotene v tujino za manj kot 2 leti: še naprej so zavarovani in plačujejo prispevke v državi, iz katere so jih napotili na delo.

Pri ljudeh, ki hkrati delajo v več kot 1 državi, posebna pravila določajo, zakoni katere države veljajo zanje in kje morajo plačevati prispevke.

Glej tudi:

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Svetovalci mreže EURES

Pri svetovalcih mreže EURES lahko dobite informacije o delovnih pogojih in pomoč pri postopkih zaposlovanja v svoji državi ali čezmejnem območju.

Elektronsko aizmenjavo podatkov o socialni varnosti (EESSI)

podatkovna zbirka za elektronsko aizmenjavo podatkov o socialni varnosti (EESSI) omogoča iskanje pristojnih organov, ki v državah EU skrbijo za nadomestila za primer bolezni, upokojitve, brezposelnosti in družinske prejemke;

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: