Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 18/02/2020

Veljavnost avtomobilskega zavarovanja v tujini

Ali ima brexit posledice za vas?

Če imate prometno nesrečo v tujini, velja zakonodaja države, v kateri se je zgodila nesreča. Odškodninski postopek je zato lahko drugačen kot v domači državi.

V primeru prometne nesreče v tujini počakajte na kraju nesreče. Pogovorite se z drugimi udeleženci in po potrebi pokličite policijo in/ali reševalne službe.

Zabeležite vse potrebne podatke ostalih udeležencev in okoliščine nesreče.

Poročilo o nesreči

Poročilo o nesreči morate izpolniti na kraju nesreče.

Navadno vam vaša zavarovalnica v ta namen da poseben obrazec za poročilo o nesreči. Slovenske (in številne druge evropske) zavarovalnice uporabljajo mednarodno dogovorjeni obrazec Evropsko poročilo o prometni nesreči. Z njim lahko enostavno zberemo vse potrebne informacije, lažje bo tudi pripraviti odškodninski zahtevek.

Če nimate obrazca Evropsko poročilo ali drugega obrazca za zavarovalnico, si zabeležite naslednje podatke:

Če se z drugim voznikom strinjata o okoliščinah nesreče, podpišita izjavo o tem. Tako bo odškodninski postopek lažji.

Pozor: ne priznajte odgovornosti in poročilo o nesreči podpišite samo, če ga v celoti razumete.

Če se z njim ne strinjate, bo spor z zavarovalnico drugega voznika rešila vaša zavarovalnica. Zavarovalnica bo o primeru odločila na podlagi policijskega poročila, ocene škode in drugih informacij.

Svojemu odškodninskemu zahtevku priložite:

Prometno nesrečo morate prijaviti svoji zavarovalnici, tudi če ne nameravate vložiti odškodninskega zahtevka.

Za kaj gre v vašem primeru?

Kadar povzročite prometno nesrečo

Prometna nesreča s telesnimi poškodbami

Zavarovanje, sklenjeno pri domači zavarovalnici, velja tudi v primerih, kadar poškodujete druge osebe (zavarovanje avtomobilske odgovornosti) v drugi državi EU.

Druge vrste škode, denimo telesne poškodbe, ki ste jih utrpeli vi (zavarovanje voznika), škoda zaradi ognja ali kraje v tujini, običajno niso zajete v zavarovalni polici. O tem se pred odhodom v tujino pozanimajte pri svoji zavarovalnici.

Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se zavarujejo vsi potniki v vozilu, razen voznika. V večini držav EU lahko sklenete tudi dodatno zavarovanje, ki krije voznika.

Višina zavarovalnega kritja

Zavarovani ste do višine zneska, določenega v zavarovalni pogodbi. Zakonodaja EU predpisuje najnižji znesek zavarovalnega kritja odgovornosti. Najnižji znesek zavarovalnega kritja odgovornosti v primeru prometne nesreče v drugi državi EU:

za telesne poškodbe:

  • 1 120 000 EUR na oškodovanca ali
  • 5 600 000 EUR na odškodninski zahtevek (ne glede na število oškodovancev);

za materialno škodo:

  • 1 120 000 EUR na odškodninski zahtevek (ne glede na število oškodovancev).

Če ste zavarovanje sklenili pri zavarovalnici s sedežem v državi, ki predpisuje višji znesek kritja odgovornosti od najnižjega predpisanega v EU, boste v vseh državah EU zavarovani do višjega zneska.

Kadar dejanska škoda presega najvišji predpisani znesek v državi, kjer se je zgodila prometna nesreča, in vaše zavarovanje ne vključuje višjega kritja, boste morali razliko doplačati.

Več o predpisih držav članic v zvezi z nesrečami in zneski zavarovalnega kritja:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Evropska komisija ni odgovorna za vsebino zunanjih spletišč.

Dobro je preveriti, ali vaša zavarovalnica ponuja neomejeno kritje odgovornosti, zlasti za telesne poškodbe.

Zakonodaja EU določa, da ste upravičeni do najvišjega zneska kritja odgovornosti, ki je na voljo (glej spodnji primer).

Praktični primer

Po zakonodaji EU ste upravičeni do najvišjega zavarovalnega kritja odgovornosti

V vaši matični državi je v skladu z zakonodajo EU najnižji znesek kritja odgovornosti za materialno škodo 1 120 000 evrov. Povzročili ste prometno nesrečo v drugi državi EU, kjer je najnižji znesek zavarovalnega kritja odgovornosti višji od 1 200 000 evrov. Materialna škoda zaradi nesreče je bila ocenjena na 1 180 000 evrov, torej 60 000 evrov več od predpisanega najnižjega zavarovalnega kritja v vaši državi.

Četudi se s svojo zavarovalnico niste dogovorili za višji znesek kritja, boste zavarovani za 1 180 000 evrov, ker zakonodaja EU določa uporabo najbolj ugodnega zneska kritja odgovornosti – v tem primeru zneska kritja, ki velja v državi, kjer se je zgodila prometna nesreča.

Kadar niste povzročitelj prometne nesreče

Nesreča z nezavarovanim vozilom

Če ste udeleženi v prometni nesreči, drugo vozilo pa ni zavarovano ali pa je voznik zapustil kraj nesreče, pokličite policijo. Tudi vaša zavarovalnica vam lahko svetuje v takih primerih.

Obrnete se lahko tudi na nacionalnemu odškodninskemu organuen. Pomaga vam lahko, če drugo vozilo ni bilo zavarovano ali niste uspeli dobiti podatkov o zavarovalnici.

Odškodninski postopek

Če ste v prometni nesreči utrpeli izgubo, škodo ali telesno poškodbo, lahko vložite odškodninski zahtevek. Običajno je treba zahtevek vložiti v določenem času – preverite pri svoji zavarovalnici.

Vložitev odškodninskega zahtevka v tujini

Odškodninski zahtevek morate vložiti pri zavarovalnicien povzročitelja nesreče.

Postopek po vrnitvi domov

Na voljo sta dve možnosti:

1. Odškodninski zahtevek lahko vložite pri nacionalnem pooblaščencu tuje zavarovalnice, pri kateri ima povzročitelj sklenjeno zavarovanje.

Pooblaščenec v vaši državi bo preveril vse podatke in opravil vse potrebno za izplačilo odškodnine. Za informacije o pooblaščencih tujih zavarovalnic po državah se obrnite na nacionalne urade za zeleno karto oz. informacijske centreen.

2. Odškodninski zahtevek lahko vložite pri nacionalnem odškodninskem organu svoje države.

Če zavarovalnica iz druge države EU nima pooblaščenca v vaši državi, lahko zahtevek pošljete nacionalnemu odškodninskemu organuen. Ta organ vam lahko pomaga tudi, če drugo vozilo ni bilo zavarovano ali niste uspeli dobiti podatkov o zavarovalnici.

Praktični primer

Zahtevek vložite tam, kjer vam je najlažje

Ignacio živi v Španiji. Med počitnicami v Nemčiji je doživel prometno nesrečo, ki jo je povzročil nemški voznik. Ker Ignacio ne govori nemško, odškodninskega zahtevka ni želel vložiti v Nemčiji.

Odločil se je, da ga bo po vrnitvi domov vložil pri španskem odškodninskem organu. Tako se je izognil težavam zaradi neznanja tujega jezika.

Trimesečni rok za ponudbo za poravnavo ali odgovor

Če odgovornost za nesrečo ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena, boste v treh mesecih od dneva vložitve odškodninskega zahtevka prejeli utemeljeno ponudbo za poravnavo.

Če ni jasno, kdo je odgovoren za nesrečo ali kolikšna odškodnina vam pripada, boste prejeli utemeljen odgovor na vaš zahtevek.

Odgovor ali ponudbo morate prejeti v treh mesecih po vložitvi zahtevka, sicer vam pripadajo obresti na znesek odškodnine, ki jo ponudi zavarovalnica ali dodeli sodišče.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Daj to stran v skupno rabo: