Nazadnje pregledano: 17/03/2022

Obdavčitev matičnih in odvisnih družb

Čezmejna distribucija dobička

Morebitne težave (npr. dvojno obdavčevanje) pri obdavčitvi čezmejne distribucije dobička med matično družbo s sedežem v eni državi EU in odvisno družbo s sedežem v drugi državi EU, je mogoče odpraviti.

To velja v naslednjih primerih:

Oprostitev plačila davčnega odtegljaja

Davčni odtegljaj se lahko odtegne od dobička družbe kot akontacija še pred davčno napovedjo (in se nato lahko povrne ali pa se obračuna dodatni davek). Matična družba in njena odvisna družba sta lahko oproščeni plačila davčnega odtegljaja od distribucije dobička. To pravilo velja v obeh primerih:

To pravilo velja tako za državo odvisne družbe kot za državo matične družbe, če sta obe državi članici Evropske unije.

Odprava dvojnega obdavčevanja

Dvojno obdavčevanje (istočasna zahteva po plačilu davka iz več držav) je možno pri nepravilni uporabi davčnih pravil. Da se prepreči dvojna obdavčitev distribucije dobička, mora:

Hibridna posojila – dvojno neobdavčevanje

Dvojno neobdavčevanje je možno, kadar se plačila v okviru čezmejnega hibridnega posojila (finančni instrumenti, ki imajo značilnosti tako dolžniškega kot lastniškega kapitala in jih zato lahko v državah članicah v davčnem smislu različno opredelijo. ) obravnavajo kot:

Da bi to preprečili:

Za katere družbe veljajo ta pravila?

V nekaterih primerih države EU same odločijo, za katere družbe veljajo ta pravila. Natančnejše informacije vsebuje priloga k direktivi (glej referenčne dokumente spodaj).

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: