Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 23/04/2019

Prijava prebivanja družinskih članov, državljanov EU, v drugi državi EU

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Če se preselite v drugo državo EU, se vam lahko pridružijo vzdrževani družinski člani, državljani EU.

Po 3 mesecih prebivanja v novi državi morajo svoje prebivanje prijaviti in pridobiti potrdilo o prijavi prebivanja.

Če vaši družinski člani, državljani EU, niso vzdrževani, se lahko v novi državi EU prijavijo, ker so državljani EU.

Dokazila za potrdilo o prijavi prebivanja

Vaši družinski člani bodo morali za izdajo potrdila o prijavi prebivanja na upravni enoti ali lokalni policijski postaji predložiti naslednje dokumente:

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov.

Potrdilo o prijavi prebivanja se izda takoj za vašega zakonskega partnerja, otroke in vnuke ter starše in stare starše. Za druge sorodnike organi odločitev o izdaji potrdila o prijavi prebivanja sprejmejo čim prej.

Pristojbine

Strošek izdaje potrdila ne sme biti večji od stroška, ki ga za izdajo osebne izkaznice ali podobnih dokumentov plačajo državljani zadevne države.

Veljavnost

Potrdilo o prijavi prebivanja ima neomejeno veljavnost (ni ga treba podaljšati), čeprav je treba pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo naslova.

Kje in kako prijaviti prebivanje po državah

Kje in kako prijaviti prebivanje družinskih članov, državljanov EU, v državi gostiteljici:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Država gostiteljica lahko zahteva, da vaši družinski člani plačajo globo, vendar jih ne more izgnati, če:

  • ne prijavijo svojega prebivanja
  • nimajo vedno pri sebi potrdila o prijavi prebivanja ter osebne izkaznice/potnega lista

Če boste v zvezi z izdajo potrdila o prebivanju vaših družinskih članov naleteli na težave, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Glej tudi: Izdaja potrdila o prebivanju družinskih članov, ki niso državljani EU

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: