Nazadnje pregledano: 02/05/2019

Intelektualna lastnina

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

S 30. marcem 2019 se bo pravo EU v celoti prenehalo uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če v ratificiranem sporazumu o izstopu določijo drug datum ali če Evropski svet in Združeno kraljestvo soglasno odločita, da se dveletno obdobje pogajanj podaljša. Več informacij o pravnih posledicah za podjetja:

Imetnik intelektualne lastnine mora vedeti, kako jo upravljati in zaščititi. Preverite, kakšne so koristi zaščite intelektualne lastnine, katere vrste zaščite so na voljo in kateri postopki so potrebni.

Če želite tržiti intelektualno lastnino, preberite naša navodila za licenciranje in prodajo avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov in druge intelektualne lastnine. Kako lahko uveljavite svoje pravice v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine.

Daj to stran v skupno rabo: