Τελευταίος έλεγχος: 02/05/2019

Διανοητική ιδιοκτησία

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Εάν κατέχετε διανοητική ιδιοκτησία, πρέπει να γνωρίζετε πώς να τη διαχειρίζεστε και να την προστατεύετε. Ελέγξτε τα οφέλη της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας σας, το είδος της παρεχόμενης προστασίας και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Εάν επιθυμείτε την εμπορευματοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας, διαβάστε τις οδηγίες μας σχετικά με την αδειοδότηση και την πώληση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλης ΔΙ. Δείτε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας σε περίπτωση προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: