Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 20/12/2022

Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας;

Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, όταν επισκέπτεστε την ΕΕ προερχόμενοι από τρίτη χώρα ή όταν φεύγετε από την ΕΕ; Γνωρίζετε ότι υπάρχουν όρια για ορισμένα είδη προϊόντων; Μήπως χρειάζεται να δηλώσετε πόσα μετρητά έχετε μαζί σας ή να πληρώσετε φόρο γι' αυτά; Πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ευρώ; Όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς, φροντίστε να γνωρίζετε τι επιτρέπεται να μεταφέρετε στη χειραποσκευή και στις παραδιδόμενες αποσκευές σας.

Περισσότερα για τα εξής:

Βλ. επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: