Τελευταίος έλεγχος: 22/04/2020

Nεοφυείς επιχειρήσεις

Σας επηρεάζει το Brexit;

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα εταιρεία ή να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να γνωρίζετε τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την καταχώριση επιχειρήσεων. Μπορείτε να λάβετε την ειδική στήριξη που είναι διαθέσιμη για τη σύσταση, την επέκταση ή την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, όπως χορήγηση χρηματοδότησης ή εξεύρεση επενδυτή. Εάν σχεδιάζετε να δημιουργήσετε μια νέα επιχείρηση ή αν έχετε μόλις δημιουργήσει μια επιχείρηση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus για νεαρούς επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος σας δίνεται η δυνατότητα να μείνετε για ένα χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ για να εργαστείτε και να αποκτήσετε εμπειρία δίπλα σε έναν έμπειρο επιχειρηματία.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: