Τελευταίος έλεγχος: 19/04/2022

Ισότιμη μεταχείριση του προσωπικού

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά την πρόσληψη, τις συνθήκες εργασίας, την προαγωγή, την αμοιβή, την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, τις επαγγελματικές συντάξεις και την απόλυση.

Προειδοποίηση

Οι διακρίσεις λόγω ιθαγένειας απαγορεύονται αυστηρά στην ΕΕ. Οι υπήκοοι χώρας της ΕΕ που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους ντόπιους συναδέλφους τους. 

Μορφές διακρίσεων

Οι εργοδότες απαγορεύεται από τον νόμο να εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων με βάση:

Μορφές διακρίσεων στον χώρο εργασίας

Άμεση διάκριση γίνεται όταν ο εργοδότης κακομεταχειρίζεται ένα άτομο με βάση έναν από τους έξι λόγους που προαναφέρθηκαν. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν αρνείται να προσλάβει ή να προαγάγει τον εργαζόμενο επειδή ανήκει σε εθνοτική μειονότητα.

Έμμεση διάκριση γίνεται στην περίπτωση όπου μια πρακτική, μια πολιτική ή ένας κανόνας που ισχύει για όλους έχει αρνητικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Για παράδειγμα, η εφαρμογή κανόνων που δεν είναι ευνοϊκοί για τους εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης ενδέχεται να οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση των γυναικών, δεδομένου ότι η πλειονότητα των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης είναι γυναίκες.

Η παρενόχληση είναι κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά, εκφοβισμός ή άλλη συμπεριφορά που συνεπάγεται ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα, όταν ένας προϊστάμενος ή συνάδελφοι λένε αστεία που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό σε συνάδελφό τους που ανήκει στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. 

Εντολή για εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης υπάρχει όταν ένα άτομο παρακινεί ένα άλλο άτομο να προβεί σε διακρίσεις σε βάρος κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, εάν ένας εργοδότης ζητά από ένα γραφείο εύρεσης προσωρινής απασχόλησης να βρει μόνο εργαζομένους ηλικίας κάτω των 40 ετών.

Θυματοποίηση υπάρχει όταν προϊστάμενοι ή συνάδελφοι προβαίνουν σε αντίποινα επειδή έγινε καταγγελία για διακριτική μεταχείριση. Για παράδειγμα, εάν κάποιος απολυθεί ή δεν προαχθεί διότι υπέβαλε καταγγελία για διακριτική μεταχείριση κατά του προϊσταμένου του.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η διαφορετική μεταχείριση με βάση έναν από αυτούς τους απαγορευμένους λόγους μπορεί να αιτιολογηθεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, εάν ένας εθνικός κανόνας υποχρεώνει τους ηλικιωμένους εργαζομένους να συνταξιοδοτηθούν μετά από συγκεκριμένη ηλικία, η διάκριση λόγω ηλικίας μπορεί να αιτιολογηθεί από την ανάγκη προώθησης της απασχόλησης των νέων εργαζομένων.

Αναζήτηση εθνικών φορέων ισότητας en

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: