Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 05/01/2021

Ταξιδιωτικά έγγραφα για μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ

Κορονοϊός: Ασφαλής επανέναρξη των ταξιδιών

Ταξιδεύοντας στην ΕΕ με μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να ταξιδεύετε μαζί με τα βασικά μέλη της οικογένειάς σας (σύζυγο, παιδιά, εξαρτώμενους γονείς ή παππούδες/γιαγιάδες που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ) σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα της οποίας είστε υπήκοος. Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορούν να σας ακολουθήσουν εκεί. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν και για καταχωρισμένους συντρόφους που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν θεωρεί την καταχωρισμένη συμβίωση ισοδύναμη προς γάμο.

Άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ – όπως αδέλφια, ξαδέλφια, θείοι και θείες, καθώς και ο/η καταχωρισμένος/-η σύντροφός σας από χώρα εκτός ΕΕ (σε χώρες στις οποίες η καταχωρισμένη συμβίωση δεν θεωρείται ισοδύναμη προς γάμο) – μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να έχουν το δικαίωμα για παροχή διευκολύνσεων όσον αφορά την είσοδό τους όταν ταξιδεύουν μαζί σας ή σας ακολουθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ δεν είναι αυτόματα υποχρεωμένες να τους αναγνωρίσουν αυτό το δικαίωμα, οφείλουν όμως τουλάχιστον να εξετάσουν την αίτηση.

Τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους έγκυρο διαβατήριο και, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, ίσως πρέπει να επιδείξουν στα σύνορα θεώρηση (βίζα) εισόδου.

Οι υπήκοοι ορισμένων χωρών (βλ. παράρτημα ΙΙ) δεν χρειάζονται βίζα, εφόσον επισκέπτονται την ΕΕ για τρεις μήνες το πολύ. Ο κατάλογος των χωρών οι υπήκοοι των οποίων χρειάζονται θεώρηση διαβατηρίου για να ταξιδέψουν στην Ιρλανδία διαφέρει ελαφρά από τον κατάλογο άλλων χωρών της ΕΕ.

Επικοινωνήστε με το προξενείο ή την πρεσβεία της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψετε, εγκαίρως, για να μάθετε ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομίσουν στα σύνορα τα μέλη της οικογενείας σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα για τα δικαιώματα διαμονής των μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ αν σας συνοδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα;

Τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ μπορούν να ελέγξουν αν χρειάζονται βίζα εισόδου στη χώρα στην οποία ταξιδεύουν χρησιμοποιώντας το παρακάτω εργαλείο:

Έχετε τίτλο διαμονής που έχει εκδοθεί από χώρα της ΕΕ;

Δεν έχετε άδεια διαμονής ως μέλος της οικογένειας υπηκόου χώρας της ΕΕ ή τίτλο διαμονής, που να έχει εκδοθεί από χώρα της ΕΕ

Σε ποια χώρα της ΕΕ εκδόθηκε η άδεια διαμονής σας;

Σε ποια χώρα της ΕΕ εκδόθηκε ο τίτλος διαμονής σας;

Σε ποια χώρα της ΕΕ ταξιδεύετε;

Σε ποια χώρα της ΕΕ ταξιδεύετε;

Σε ποια χώρα της ΕΕ ταξιδεύετε;

Σε ποια χώρα της ΕΕ ταξιδεύετε;

Η άδεια διαμονής σας εκδόθηκε από χώρα Σένγκεν και ταξιδεύετε προς χώρα Σένγκεν

Η άδεια διαμονής σας εκδόθηκε από χώρα Σένγκεν και ταξιδεύετε προς χώρα εκτός Σένγκεν

Προειδοποίηση

Αν είστε κάτοχος άδειας διαμονής ως μέλος της οικογένειας υπηκόου χώρας της ΕΕ και δεν συνοδεύετε ούτε ακολουθείτε τον/την σύζυγο/σύντροφό σας που είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ σε χώρα εκτός Σένγκεν, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έκδοση βίζας προκειμένου να εισέλθετε σε αυτή τη χώρα.

Παράδειγμα

Οι κάτοχοι άδειας διαμονής ως μέλη της οικογένειας υπηκόου χώρας της ΕΕ δεν χρειάζονται βίζα όταν ταξιδεύουν μαζί με υπήκοο χώρας της ΕΕ

Η Γινγκ, Κινέζα σύζυγος Γερμανού υπηκόου που ζει στη Φινλανδία, έβγαλε στη Φινλανδία άδεια διαμονής ως μέλος της οικογένειας υπηκόου χώρας της ΕΕ. Η Γινγκ και ο σύζυγός της θέλουν να περάσουν λίγες μέρες το φθινόπωρο στη Ρουμανία. Δεδομένου ότι η Γινγκ, η οποία ταξιδεύει μαζί με τον σύζυγό της, είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου και άδειας διαμονής ως μέλος της οικογένειας υπηκόου χώρας της ΕΕ, δεν χρειάζεται βίζα εισόδου για να ταξιδέψει στη Ρουμανία.

Η άδεια διαμονής σας εκδόθηκε από χώρα εκτός Σένγκεν και ταξιδεύετε προς χώρα Σένγκεν

Προειδοποίηση

Αν είστε κάτοχος άδειας διαμονής ως μέλος της οικογένειας υπηκόου χώρας της ΕΕ και δεν ταξιδεύετε ούτε ακολουθείτε τον/την σύζυγο/σύντροφό σας που είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ σε χώρα Σένγκεν, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έκδοση βίζας προκειμένου να εισέλθετε σε αυτή τη χώρα.

Εξαίρεση για την Ελβετία

Θα χρειαστείτε βίζα εάν ταξιδεύετε στην Ελβετία ενώ διαθέτετε άδεια διαμονής ως μέλος της οικογένειας υπηκόου χώρας εκτός ΕΕ που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός Σένγκεν – αυτό ισχύει εάν ταξιδεύετε μόνος/-η σας, μαζί με τον/τη σύζυγο/σύντροφό σας που είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ ή εάν τον/την ακολουθείτε προς εγκατάσταση στην Ελβετία.

Η άδεια διαμονής σας εκδόθηκε από χώρα εκτός Σένγκεν και ταξιδεύετε προς χώρα εκτός Σένγκεν.

Προειδοποίηση

Αν είστε κάτοχος άδειας διαμονής ως μέλος της οικογένειας υπηκόου χώρας της ΕΕ και δεν συνοδεύετε ούτε ακολουθείτε τον/την σύζυγο/σύντροφό σας που είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ σε χώρα εκτός Σένγκεν, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έκδοση βίζας προκειμένου να εισέλθετε σε αυτή τη χώρα.

Ο τίτλος διαμονής σας εκδόθηκε από χώρα Σένγκεν σε τυποποιημένη μορφή σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και ταξιδεύετε προς χώρα Σένγκεν ή ο τίτλος διαμονής σας εκδόθηκε σε μη τυποποιημένη μορφή η οποία έχει κοινοποιηθεί στην ΕΕ και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στο Επιγραμμικό δημόσιο μητρώο γνήσιων εγγράφων ταξιδίου και ταυτότητας

Ο τίτλος διαμονής σας εκδόθηκε από χώρα Σένγκεν σε τυποποιημένη μορφή σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και ταξιδεύετε προς χώρα εκτός Σένγκεν ή ο τίτλος διαμονής σας εκδόθηκε σε μη τυποποιημένη μορφή η οποία έχει κοινοποιηθεί στην ΕΕ και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στο Επιγραμμικό δημόσιο μητρώο γνήσιων εγγράφων ταξιδίου και ταυτότητας

Παράδειγμα

Ακόμα κι αν είστε κάτοχος εθνικής άδειας διαμονής, χρειάζεστε βίζα εισόδου για να ταξιδέψετε σε χώρα εκτός Σένγκεν.

Η Τζόις, Νιγηριανή υπήκοος, ζει στην Ολλανδία με τον Ολλανδό σύζυγό της Λυκ. Ως μέλος της οικογένειας Ολλανδού υπηκόου, η Τζόις έβγαλε στην Ολλανδία άδεια διαμονής. Η Τζόις θέλει να συνοδεύσει τον σύζυγό της στο επόμενο επαγγελματικό του ταξίδι στο Δουβλίνο. Δεδομένου ότι η Ιρλανδία δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν, η Τζόις πρέπει να πάρει βίζα εισόδου για να ταξιδέψει με τον σύζυγό της στην Ιρλανδία.

Έχετε τίτλο διαμονής που εκδόθηκε από χώρα εκτός Σένγκεν και ταξιδεύετε προς χώρα Σένγκεν

Ο τίτλος διαμονής σας εκδόθηκε από χώρα εκτός Σένγκεν και ταξιδεύετε προς χώρα εκτός Σένγκεν

Αίτηση έκδοσης βίζας εισόδου μικρής διάρκειας έως 90 ημέρες

Εάν τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ χρειάζονται βίζα εισόδου, θα πρέπει να τη ζητήσουν εκ των προτέρων από το προξενείο ή την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν. Αν πρόκειται να ταξιδέψουν μαζί σας ή να σας συναντήσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, η αίτησή τους πρέπει να διεκπεραιωθεί γρήγορα και δωρεάν:

Προειδοποίηση

Τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει να αναφέρουν σαφώς στο έντυπο της αίτησης τους ότι υποβάλλουν αίτηση για βίζα εισόδου ως μέλη οικογένειας μετακινούμενου πολίτη της ΕΕ. Εάν αυτό δεν είναι σαφές, μπορεί να τους χορηγηθεί εσφαλμένο είδος βίζας για την οποία θα χρεωθούν.

Αίτηση έκδοσης βίζας - δικαιολογητικά

Τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ πρέπει να επισυνάπτουν στην αίτηση έκδοσης βίζας τα ακόλουθα έγγραφα:

Ο κατάλογος αυτός είναι πλήρης: τα μέλη της οικογένειας σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ δεν απαιτείται να προσκομίσουν άλλα δικαιολογητικά για να υποστηρίξουν την αίτησή τους.

(Οι βίζες που εκδίδονται από χώρα η οποία ανήκει στον χωρίς σύνορα χώρο Σένγκεν ισχύουν για όλες τις χώρες του χώρου.)

Προειδοποίηση

Εάν ζείτε σε χώρα εκτός ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ σάς συνοδεύουν ή ταξιδεύουν προς τη χώρα της ΕΕ της οποίας είστε υπήκοος, δεν ισχύουν κατ' ανάγκη οι διασυνοριακοί κανόνες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ ενδεχομένως να πρέπει να πληρώσουν τέλη έκδοσης βίζας.

Άφιξη στα σύνορα χωρίς βίζα εισόδου

Καλό είναι τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ να ενημερώνονται πάντα εκ των προτέρων και να εφοδιάζονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προτού ξεκινήσουν το ταξίδι τους.

Αν, παρ' όλα αυτά, φτάσουν στα σύνορα με το διαβατήριό τους αλλά χωρίς βίζα εισόδου, οι συνοριακές αρχές θα πρέπει να τους δώσουν τη δυνατότητα ν' αποδείξουν με άλλα μέσα ότι είναι όντως μέλη της οικογενείας ενός μετακινούμενου πολίτη της ΕΕ. Αυτό μπορούν να το πράξουν αποδεικνύοντας την ταυτότητα και την οικογενειακή τους σχέση με υπήκοο χώρας της ΕΕ (για παράδειγμα, με πιστοποιητικό γάμου ή γέννησης) και, αποδεικνύοντας ότι συνοδεύουν ή ακολουθούν υπήκοο χώρας της ΕΕ (για παράδειγμα, απόδειξη ότι ο υπήκοος χώρας της ΕΕ διαμένει ήδη στη χώρα στην οποία ζητείται η είσοδος). Αν καταφέρουν να το αποδείξουν, τότε η βίζα εισόδου πρέπει να τους χορηγηθεί επιτόπου.

Αν τα μέλη της οικογένειάς σας αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την έκδοση βίζας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες παροχής βοήθειας .

Απαγόρευση εισόδου

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μια χώρα της ΕΕ μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε σας ή σε μέλη της οικογένειάς σας για λόγους «δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας».

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι αρχές πρέπει να αποδείξουν ότι εσείς ή τα μέλη της οικογένειάς σας συνιστάτε «πραγματική, συντρέχουσα και αρκούντως σοβαρή απειλή».

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως αυτή την απόφαση, η οποία θα πρέπει να περιέχει όλη την αιτιολογία και να ορίζει τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης προσφυγής.

Περισσότερα για τις διαδικασίες εισόδου στην ΕΕen

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: