Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Φόροι αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Από τη στιγμή που θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας στο εθνικό δίκτυο, πρέπει να καταβάλλετε φόρους: είτε τέλη κυκλοφορίας, είτε τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας ταυτόχρονα. Κάθε χώρα της ΕΕ καθορίζει τους φόρους που θα πρέπει να καταβάλλετε εάν χρησιμοποιείτε τακτικά το αυτοκίνητό σας στο έδαφός της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό του τέλους ταξινόμησης μπορεί να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας στη νέα σας χώρα. Δεν επιτρέπεται όμως να φορολογηθείτε περισσότερο από έναν κάτοικο της νέας σας χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αλλάζετε χώρα, μπορεί να δικαιούστε απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ή επιστροφή του τέλους ταξινόμησης που καταβάλατε. Για να αποφύγετε τη διπλή φορολόγηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις εθνικές αρχές πριν από τη μετάβασή σας στη νέα χώρα.

Απαλλαγές από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι φοιτητές, οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι και τα άτομα με δευτερεύουσα κατοικία εκεί δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτου. Μπορεί ωστόσο να τους ζητηθεί να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας.

Φοιτητές

Αν μεταβείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές ή για εργασία με περιορισμένη και καθορισμένη διάρκεια, π.χ. ως εθελοντής, μπορείτε να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας, που είναι ταξινομημένο στη χώρα σας, χωρίς να χρειάζεται να το ταξινομήσετε ή να καταβάλετε φόρους στη νέα σας χώρα. Για να είστε φοιτητής, πρέπει να έχετε εγγραφεί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας αυτής και να μπορείτε να προσκομίσετε έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής. Εάν, ωστόσο, αρχίσετε να εργάζεστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας στην εν λόγω χώρα.

Προτού αναχωρήσετε από τη χώρα σας, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανόνες στη χώρα όπου σκοπεύετε να σπουδάσετε. Ίσως χρειάζεται να διεκπεραιώσετε ορισμένες διοικητικές διατυπώσεις ή να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατά τους ελέγχους της αστυνομίας.

Προειδοποίηση

Στη Δανία, την Εσθονία, τη Γερμανία και τη Σουηδία οι φοιτητές δεν απαλλάσσονται από την ταξινόμηση των αυτοκινήτων τους ούτε από την καταβολή των σχετικών φόρων.

Παράδειγμα

Ο Ματιέ μετακόμισε από τη Γαλλία στο Βέλγιο όπου παρακολουθεί ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Λόγω του ότι το αυτοκίνητό του υπέστη ζημίες, ο Ματιέ πήγε στην αστυνομία για να πάρει βεβαίωση που θα έπρεπε να υποβάλει στην ασφαλιστική του εταιρεία. Όταν η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Ματιέ ζούσε στο Βέλγιο για περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς να έχει ταξινομήσει εκεί το αυτοκίνητό του, τον ενημέρωσε ότι αυτό ήταν παράνομο και ότι έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο.

Ο Ματιέ μπόρεσε να αποδείξει, ωστόσο, ότι ήταν εγγεγραμμένος στο πανεπιστήμιο της Αμβέρσας και ότι, ως φοιτητής προερχόμενος από άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειαζόταν να καταβάλει τέλη ή φόρους στο Βέλγιο.

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Ως διασυνοριακός εργαζόμενος, μπορεί να χρειάζεται να οδηγείτε εταιρικό αυτοκίνητο το οποίο είναι ταξινομημένο σε μία από τις δύο χώρες.

Εάν οδηγείτε εταιρικό αυτοκίνητο το οποίο είναι ταξινομημένο στη χώρα όπου εργάζεστε, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και στη χώρα όπου ζείτε χωρίς να χρειάζεται να το ταξινομήσετε εκεί. Διαβάστε τους διάφορους όρους χρήσης εταιρικών αυτοκινήτων που ισχύουν στην ΕΕ, καθώς οι κανόνες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά το δικό σας αυτοκίνητο για να πηγαίνετε στη δουλειά σας στη γειτονική χώρα, πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας και να καταβάλετε τα σχετικά τέλη στη χώρα όπου ζείτε - και όχι στη χώρα όπου εργάζεστε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των αυτοκινήτων και την επιβολή σχετικών φόρων, καθώς και για συνδέσμους προς τους ιστότοπους των εθνικών αρχών, δείτε:

Επιλέξτε χώρα

Άτομα με δευτερεύουσα κατοικία σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κατά κανόνα, δεν υποχρεούστε να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας ούτε να καταβάλετε τέλη ταξινόμησης στη χώρα στην οποία έχετε δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία. Εάν αφήνετε το αυτοκίνητό σας μόνιμα στον τόπο της εξοχικής κατοικίας σας, μπορεί, ωστόσο, να χρειάζεται να καταβάλλετε τέλος ταξινόμησης εκεί, ακόμη και αν έχετε ήδη καταβάλει τέτοιο τέλος στη χώρα προέλευσής σας.

Ως άτομο με δευτερεύουσα κατοικία σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν έχετε υποχρέωση καταβολής τελών ταξινόμησης αυτοκινήτου εάν:

Προειδοποίηση

Οι πληροφορίες στην παρούσα σελίδα δεν ισχύουν για τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ και τους υπηκόους της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται εθνικοί κανόνες.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: