Τελευταίος έλεγχος: 12/09/2022

Επισήμανση υποδημάτων

Αν σκοπεύετε να πουλήσετε παπούτσια ή άλλα υποδήματα σε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, τα προϊόντα σας πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επισήμανσης της ΕΕ. Ως κατασκευαστής, είστε υπεύθυνος για την επισήμανση και την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Αν τα υποδήματα είναι προϊόν εισαγωγής, η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον οργανισμό που διαθέτει πρώτος το προϊόν στην αγορά της ΕΕ.

Η επισήμανση των υποδημάτων είναι υποχρεωτική;

Η επισήμανση των υποδημάτων είναι υποχρεωτική στην ΕΕ. Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, ως «υπόδημα» νοείται κάθε προϊόν εφοδιασμένο με σόλα που έχει σκοπό να προστατεύει ή να καλύπτει το πόδι. Για παράδειγμα:

Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις, ανάλογα με τη χώρα στην οποία σκοπεύετε να διαθέσετε το υπόδημα.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται;

Όταν περιγράφετε τα υλικά και αναφέρετε τα μέρη των υποδημάτων, πρέπει να χρησιμοποιείτε τα εικονογράμματα της ενωσιακής νομοθεσίαςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου ή κείμενο στις γλώσσες της χώρας της ΕΕ όπου θέλετε να διαθέσετε τα υποδήματά σας. Η επισήμανση πρέπει να περιγράφει τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τα 3 βασικά μέρη των υποδημάτων:

Σε κάθε περίπτωση, στην επισήμανση θα πρέπει να αναφέρεται εάν το υλικό είναι φτιαγμένο από:

Αν κανένα υλικό δεν αποτελεί τουλάχιστον το 80% του προϊόντος, στην επισήμανση θα πρέπει να αναγράφονται τα δύο κυριότερα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Πού τοποθετείται η επισήμανση των υποδημάτων;

Η επισήμανση τοποθετείται τουλάχιστον στο ένα από τα παπούτσια του ζευγαριού. Αυτό μπορεί να γίνεται με εκτύπωση, επικόλληση, ανάγλυφη αποτύπωση ή με την ανάρτηση ετικέτας στο παπούτσι.

Η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή, στερεά συνδεδεμένη και σε εμφανές σημείο, οι δε διαστάσεις των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε οι πληροφορίες να γίνονται εύκολα κατανοητές.

Αν επιθυμείτε να δώσετε στα υποδήματά σας αναγνωρισμένο σήμα περιβαλλοντικής αριστείας, ελέγξτε αν μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη χορήγηση οικολογικού σήματος της ΕΕ.

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: