Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 06/04/2022

Εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών

Εάν προσλάβετε προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών για επιβάτες ή εμπορεύματα οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς ή μέσω πλωτών οδών, θα πρέπει να τηρείτε ειδικούς κανόνες για τις ώρες εργασίας, την καταγραφή του χρόνου εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια. Σε ορισμένες χώρες οφείλετε να τηρείτε κανόνες που είναι πιο ευνοϊκοί για τους εργαζομένους.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: