Τελευταίος έλεγχος: 30/04/2019

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας προκύπτουν διάφορα οφέλη:

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Γραφείο υποστήριξης ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙ

Δωρεάν συμβουλές και επιχειρηματικά εργαλεία για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κίνα, τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία.

InnovAccess

Εθνικά μέτρα στήριξης, διαδικασίες καταχώρισης και πληροφορίες για τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από γραφεία ΔΔΙ σε 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: