Τελευταίος έλεγχος: 04/10/2022

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Από την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας προκύπτουν διάφορα οφέλη:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία, εξατομικευμένη βοήθεια και καταχώριση εμπορικού σήματος, μπορείτε να απευθύνεστε στην ψηφιακή υπηρεσία του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Έχετε πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες παρακάτω.

Επιλέξτε χώρα

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

InnovAccess

Εθνικά μέτρα στήριξης, διαδικασίες καταχώρισης και πληροφορίες για τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από γραφεία ΔΔΙ σε 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Γραφείο υποστήριξης ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙ

Δωρεάν συμβουλές και επιχειρηματικά εργαλεία για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κίνα, τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, λάβετε δωρεάν εξατομικευμένη υποστήριξη και υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση καταχώρισης σήματος, σχεδίου ή υποδείγματος.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: