Τελευταίος έλεγχος: 16/06/2022

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Der Schutz Ihres geistigen Eigentums bietet Ihnen mehrere Vorteile:

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) bietet Ihnen Online-DiensteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου mit Informationen zu geistigem Eigentum, persönlicher Beratung und Möglichkeiten zur Anmeldung Ihrer Handelsmarke.

Länderspezifische Informationen:

Έχετε ερωτήσεις για κάποια χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

InnovAccess

Εθνικά μέτρα στήριξης, διαδικασίες καταχώρισης και πληροφορίες για τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από γραφεία ΔΔΙ σε 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Γραφείο υποστήριξης ΜΜΕ για θέματα ΔΔΙ

Δωρεάν συμβουλές και επιχειρηματικά εργαλεία για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κίνα, τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, λάβετε δωρεάν εξατομικευμένη υποστήριξη και υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση καταχώρισης σήματος, σχεδίου ή υποδείγματος.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe  μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: