Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 24/04/2019

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Αν είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλο κράτος μέλος για διαμονή, εργασία ή σπουδές, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τα μέλη της οικογένειάς σας να σας ακολουθήσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για το πώς μπορούν να σας ακολουθήσουν ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας εφόσον είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ.

Ωστόσο, αν είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και δεν έχετε ποτέ ζήσει σε άλλο κράτος μέλος, ισχύουν μόνον οι εθνικοί κανόνες.

Διαμονή βάσει των δικαιωμάτων τους,

Ως υπήκοοι χώρας της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να ζήσουν σε άλλη χώρα στην ΕΕ ως εργαζόμενοι, αναζητούντες εργασία, συνταξιούχοι ή φοιτητές – υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για εσάς.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαμονή εξαρτώμενων από εσάς προσώπων

Ο/η σύζυγός, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας δεν σχεδιάζουν να εργαστούν, να αναζητήσουν εργασία ή να σπουδάσουν, και δεν λαμβάνουν σύνταξη;

Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να σας ακολουθήσουν ως εξαρτώμενα από εσάς πρόσωπα.

Εάν είστε παντρεμένος/-η με άτομο του ιδίου φύλου και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα υποδοχής σας οφείλει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα διαμονής του/της συζύγου σας εκεί. Ο κανόνας αυτός ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η χώρα υποδοχής σας δεν αναγνωρίζει τους γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι χώρας της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να ζήσουν στη νέα σας χώρα στην ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Αν εργάζεστε

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά και τα εγγόνια σας, μπορούν να μείνουν εκεί μαζί σας χωρίς να χρειάζεται να πληρούν άλλους όρους.

Αν είστε συνταξιούχος

Αν είστε συνταξιούχος και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να μείνουν μαζί σας εφόσον διαθέτετε για σας και για όλη την οικογένειά σας:

Αν είστε φοιτητής

Αν είστε φοιτητής και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να μείνουν μαζί σας εφόσον:

Εγγραφή

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να λάβετε πιστοποιητικό εγγραφής για τα μέλη της οικογένειάς σας που μένουν μαζί σας.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας και απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να ζουν μαζί σας στη χώρα υποδοχής εφόσον συνεχίζουν να πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν τους όρους αυτούς, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, αλλά μόνο αν μπορεί να αποδείξει ότι αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και να ορίζει πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και μέχρι πότε.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι χώρας της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, αποκτούν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στη χώρα υποδοχής για πέντε χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μπορούν δηλαδή να μείνουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να αποκτήσετε κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα της άνευ όρων διαμονής τους.

Θάνατος

Αν εργαζόσασταν ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού αποκτήσετε δικαίωμα μόνιμης διαμονής σε αυτή τη χώρα, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που έμεναν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να έχουν ειδική μεταχείριση. Μπορεί να τους επιτραπεί η μόνιμη διαμονή εφόσον:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: