Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος : 20/09/2018

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexit
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Αν είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλο κράτος μέλος για διαμονή, εργασία ή σπουδές, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τα μέλη της οικογένειάς σας να σας ακολουθήσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για το πώς μπορούν να σας ακολουθήσουν ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας εφόσον είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ.

Ωστόσο, αν είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και δεν έχετε ποτέ ζήσει σε άλλο κράτος μέλος, ισχύουν μόνον οι εθνικοί κανόνες.

Διαμονή βάσει των δικαιωμάτων τους,

Ως υπήκοοι χώρας της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να ζήσουν σε άλλη χώρα στην ΕΕ ως εργαζόμενοι, αναζητούντες εργασία, συνταξιούχοι ή φοιτητές – υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για εσάς.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Διαμονή εξαρτώμενων από εσάς προσώπων

Ο/η σύζυγός, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας δεν σχεδιάζουν να εργαστούν, να αναζητήσουν εργασία ή να σπουδάσουν, και δεν λαμβάνουν σύνταξη;

Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να σας ακολουθήσουν ως εξαρτώμενα από εσάς πρόσωπα.

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοοι χώρας της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να ζήσουν στη νέα σας χώρα στην ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.            

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Αν εργάζεστε

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά και τα εγγόνια σας, μπορούν να μείνουν εκεί μαζί σας χωρίς να χρειάζεται να πληρούν άλλους όρους.

Αν είστε συνταξιούχος

Αν είστε συνταξιούχος και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να μείνουν μαζί σας εφόσον διαθέτετε για σας και για όλη την οικογένειά σας:

  • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση
  • πλήρη υγειονομική ασφάλιση σ' αυτή τη χώρα.

Αν είστε φοιτητής

Αν είστε φοιτητής και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα εξαρτώμενα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να μείνουν μαζί σας εφόσον:

  • είστε εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
  • διαθέτετε επαρκές εισόδημα που επιτρέπει σε όλη την οικογένειά σας να ζει χωρίς να χρειάζεται εισοδηματική ενίσχυση
  • διαθέτετε πλήρη υγειονομική ασφάλιση για όλη την οικογένειά σας στη χώρα υποδοχής.

Εγγραφή

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να λάβετε πιστοποιητικό εγγραφής για τα μέλη της οικογένειάς σας που μένουν μαζί σας.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας και απέλαση

Ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας μπορούν να ζουν μαζί σας στη χώρα υποδοχής εφόσον συνεχίζουν να πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν τους όρους αυτούς, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, αλλά μόνο αν μπορεί να αποδείξει ότι αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και να ορίζει πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και μέχρι πότε.

Μόνιμη διαμονή

Ως υπήκοοι χώρας της ΕΕ, ο/η σύζυγος, τα παιδιά ή τα εγγόνια σας, αποκτούν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στη χώρα υποδοχής για πέντε χρόνια χωρίς διακοπή, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για σας.

Μπορούν δηλαδή να μείνουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να αποκτήσετε κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα της άνευ όρων διαμονής τους.

Θάνατος

Αν εργαζόσασταν ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού αποκτήσετε δικαίωμα μόνιμης διαμονής σε αυτή τη χώρα, ο/η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια σας που έμεναν μαζί σας ως μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να έχουν ειδική μεταχείριση. Μπορεί να τους επιτραπεί η μόνιμη διαμονή εφόσον:

  • ο θάνατός σας ήταν συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας
  • ή τη στιγμή του θανάτου σας, είχατε ζήσει στη χώρα αυτή τουλάχιστον επί 2 έτη.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: