Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 17/11/2020

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, μπορείτε να πάτε να συναντήσετε τη σύζυγό σας σε άλλη χώρα της ΕΕ είτε λόγω των δικών σας δικαιωμάτων είτε ως συντηρούμενο άτομο. Οι πληροφορίες για τη σελίδα αυτή ισχύουν επίσης για τα παιδιά και τα εγγόνια που είναι πολίτες της ΕΕ και πηγαίνουν να συναντήσουν την οικογένειά τους στο εξωτερικό.

Διαμονή βάσει των δικαιωμάτων σας,

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να μεταβείτε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για να ζήσετε, να εργαστείτε, να σπουδάσετε, να αναζητήσετε εργασία ή να συνταξιοδοτηθείτε.

Μπορείτε να παραμείνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ έως και τρεις μήνες χωρίς να εγγραφείτε αλλά μπορεί να χρειαστεί να δηλώσετε την παρουσία σας Η μόνη απαίτηση είναι η κατοχή έγκυρου δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Αν επιθυμείτε να μείνετε περισσότερο από 3 μήνες, μπορεί να χρειαστεί να δηλώσετε την κατοικία σας.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, υποχρεούστε να έχετε πάντα μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Στις χώρες αυτές, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχετε αφήσει το διαβατήριο στο σπίτι, δεν μπορείτε όμως να απελαθείτε μόνο γι' αυτό. Περισσότερα για την απέλαση.

Αν έχετε ζήσει νόμιμα ως εργαζόμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 συναπτά έτη, αποκτάτε αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί.

Διαμονή ως συντηρούμενο μέλος

Εάν δεν σχεδιάζετε να εργαστείτε, να αναζητήσετε εργασία ή να σπουδάσετε στη νέα σας χώρα της ΕΕ, μπορείτε να πάτε να συναντήσετε τον/τη σύζυγο σας ή τον/τη δηλωμένη/ο σύντροφο ως συντηρούμενο μέλος.

Προειδοποίηση

Ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν αναγνωρίζουν τη σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς τον γάμο, και άρα μπορεί να μην σας θεωρούν συντηρούμενο σύντροφο. Στην περίπτωση αυτή ενημερωθείτε για το τι ισχύει σχετικά με τα δικαιώματα και τους όρους διαμονής για άλλους συγγενείς.

Μάθετε τι ισχύει σχετικά με την αναγνώριση του συμφώνου συμβίωσης στην Ευρώπη.

Εγγραφή

Μετά από 3 μήνες στη νέα σας χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να δηλώσετε εκεί την κατοικία σας.

Πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα στο δημαρχείο ή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα:

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα.

Μετά από αυτό, θα εκδοθεί αμέσως το πιστοποιητικό εγγραφής σας στη νέα σας χώρα.

Τέλη

Το πιστοποιητικό εγγραφής δεν θα πρέπει να κοστίζει περισσότερο απ΄ όσο κοστίζει στους υπηκόους της χώρας το δελτίο ταυτότητας ή παρόμοια έγγραφα.

Διάρκεια ισχύος

Το πιστοποιητικό εγγραφής σας ισχύει επ' αόριστον (δεν χρειάζεται ανανέωση), αλλά κάθε αλλαγή διεύθυνσης μπορεί να χρειαστεί να δηλωθεί στις τοπικές αρχές.

Που και πώς γίνεται η εγγραφή ανά χώρα

Δείτε πού και πώς μπορείτε να εγγράψετε στη χώρα υποδοχής σας τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας ΕΕ:

Έχετε ερωτήσεις για κάποια χώρα;

Εάν αυτό απαιτείται από τη χώρα υποδοχής, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο αλλά δεν θα απελαθείτε εάν:

Αν δυσκολεύεστε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό εγγραφής μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου.

Τι συμβαίνει με το δικαίωμα διαμονής σας εάν πάρετε διαζύγιο;

Ως πολίτης της ΕΕ, διαζευγμένος/η από τον/την σύντροφό σας, δεν θίγεται το δικαίωμά σας να παραμείνετε στη χώρα υποδοχής της ΕΕ, εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να παραμείνετε λόγω των δικών σας δικαιωμάτων.

Δείτε τους όρους και τις διατυπώσεις για:

Αν δεν σκοπεύετε να εργαστείτε ή να σπουδάσετε στη χώρα υποδοχής της ΕΕ, πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας και επαρκείς πόρους.

Τι συμβαίνει με το δικαίωμα διαμονής σας σε περίπτωση θανάτου του/της συζύγου;

Εάν ο/η σύζυγος ή ο/η καταχωρισμένος/η σύντροφός σας εργαζόταν ή ήταν αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και απεβίωσε πριν από την απόκτηση μόνιμης διαμονής στη χώρα αυτή, μπορείτε να αποκτήσετε άδεια μόνιμης διαμονής στη χώρα υποδοχής της ΕΕ:

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας και απέλαση

Μπορείτε να ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληροίτε τους όρους διαμονής. Αν πάψετε να πληροίτε αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να εγκαταλείψετε τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως, Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Ως συντηρούμενο μέλος της οικογένειας, έχετε δικαίωμα μόνιμης διαμονής, ακόμη κι αν δεν εργάζεστε και χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση. Θα πρέπει να έχετε τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να αποκτήσετε κάρτα μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το άνευ όρων δικαίωμα διαμονής σας.

Νομοθεσία της ΕΕ

Σας επηρεάζει το Brexit;

Ερωτήσεις και Απαντήσεις – τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως προβλέπονται στη συμφωνία αποχώρησης που

Την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες για τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν ή μετακομίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αλλάξουν. Το ίδιο θα συμβεί και για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή μετακομίζουν σε χώρα της ΕΕ.

Έχω ή πρόκειται να αποκτήσω μόνιμη διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Καταρχήν, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας θα εξακολουθήσετε να έχετε τη μόνιμη διαμονή σας στη χώρα υποδοχής. Αυτό αφορά και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει, ωστόσο, να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να σας χορηγηθεί ένα νέο καθεστώς διαμονής. Στην ΕΕ, ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας υποδοχής το συντομότερο δυνατόν εάν είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε νέο καθεστώς διαμονής.

Διαμένω στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ αλλά δεν έχω ακόμη δικαίωμα για μόνιμη διαμονή

Καταρχήν, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας θα εξακολουθήσετε να έχετε την τρέχουσα διαμονή σας στη χώρα υποδοχής. Αυτό αφορά και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει, ωστόσο, να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να σας χορηγηθεί ένα νέο καθεστώς διαμονής. Στην ΕΕ, ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας υποδοχής το συντομότερο δυνατόν εάν είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε νέο καθεστώς διαμονής.

Θέλω να μετακομίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ.

Εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να μετακομίσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε χώρα της ΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό αφορά και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει τότε να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ΕΕ, ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας υποδοχής εάν είναι υποχρεωτικό να εγγραφείτε και να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε νέο καθεστώς διαμονής.

Θέλω να μεταβώ στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ για μικρό χρονικό διάστημα

Οι κανόνες όσον αφορά τη δήλωση της παρουσίας ή της διαμονής σας στο εξωτερικό, την εγγραφή των μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, την εγγραφή των μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Χρειάζομαι βοήθεια

Εάν κρίνετε ότι δεν τηρούνται τα δικαιώματά σας που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης και τα δικαιώματα των πολιτών

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: