Τελευταίος έλεγχος: 17/06/2022

Συχνές ερωτήσεις - Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Νομοθεσία της ΕΕ

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: