Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Ετικέτες και σημάνσεις

Υποχρεωτικές ετικέτες

Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE πριν πωληθούν στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο κατασκευής τους. Ελέγξτε πότε είναι υποχρεωτική η σήμανση CE, αν εφαρμόζεται στα προϊόντα σας και πώς τοποθετείται.

Αν σκοπεύετε να πουλάτε ηλεκτρικές συσκευές, μάθετε ποιες είναι οι ευθύνες σας και τι πρέπει να κάνετε.

Τα περισσότερα υποδήματα που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να φέρουν ετικέτα η οποία ενημερώνει τους πιθανούς αγοραστές για τα υλικά από τα οποία κατασκευάστηκαν.

Τα ενδύματα και άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να φέρουν ετικέτα με πληροφορίες για τη σύνθεση των υφάνσιμων ινών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να είναι ενημερωμένοι κατά τις αγορές τους.

Προαιρετικές ετικέτες

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τηρούν τις αυστηρές οικολογικές απαιτήσεις. Ελέγξτε αν το προϊόν σας εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.

Το σήμα «℮» δηλώνει ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για την ένδειξη του όγκου ή του βάρους καθώς και με τις μεθόδους μέτρησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις που πωλούν προσυσκευασμένα προϊόντα.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: