Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 20/09/2022

Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

Ως ιδιώτης, επιχείρηση ή οργανισμός, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε, να συλλέγετε, να αποθηκεύετε, να διαβιβάζετε ή να διαχειρίζεστε μη προσωπικά δεδομένα, καθώς και να χρησιμοποιείτε κέντρα δεδομένων ή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους οπουδήποτε στην ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.).

Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν διπλές δαπάνες· για παράδειγμα, μπορείτε να συγκεντρώσετε την υποδομή πληροφορικής σας σε μία χώρα της ΕΕ, ακόμη κι αν δραστηριοποιείστε σε πολλές χώρες.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα και μεικτά σύνολα δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο και τηρεί τους κανόνες του ΓΚΠΔ.

Τα σύνολα δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα αφορούν:

Τα μεικτά σύνολα δεδομένων είναι συλλογές δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα, όπως το φορολογικό μητρώο μιας εταιρείας, με αναφορά του ονόματος και του αριθμού τηλεφώνου του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα σε μεικτά σύνολα δεδομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Εάν χειρίζεστε τέτοια μεικτά σύνολα δεδομένων, πρέπει να τηρείτε τους κανόνες του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα δεδομένα σας οπουδήποτε στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξυπηρετητών νέφους

Εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να επιλέξετε τον τόπο αποθήκευσης ή επεξεργασίας των δεδομένων.

Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για την αποθήκευση των δεδομένων σας, πρέπει να μπορείτε εύκολα να αλλάξετε πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ή να μεταφέρετε τα δεδομένα πίσω στο δικό σας σύστημα πληροφορικής. Αρκετοί πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους έχουν υπογράψει κώδικα δεοντολογίας για να εγγυηθούν την υπηρεσία αυτή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον κατάλογο των παρόχων υπηρεσιών και στον κώδικα δεοντολογίας στον δικτυακό τόπο για την αλλαγή παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και μεταφορά δεδομένων (SWIPO) en .

Απαιτήσεις γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων στην ΕΕ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι χώρες της ΕΕ ενδέχεται να είναι σε θέση να περιορίσουν την κυκλοφορία ορισμένων δεδομένων, αλλά μόνο αν αυτό είναι αιτιολογημένο για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Μια τέτοια αιτιολόγηση θα μπορούσε να υπάρξει, για παράδειγμα, όταν τα δεδομένα αφορούν εν εξελίξει αντιτρομοκρατικές έρευνες ή όταν η απώλεια δεδομένων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα κυκλοφορίας (π.χ. δεδομένα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας). Οι εξαιρέσεις αυτές εξαρτώνται από την εθνική νομοθεσία. Ο κανονισμός της ΕΕ για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τέτοιους γεωγραφικούς περιορισμούς δεδομένων.

Εθνικές πληροφορίες και σημεία πληροφόρησης

Ο κανονισμός της ΕΕ για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα περιγράφει δύο σημεία πληροφόρησης που πρέπει να παρέχουν οι χώρες της ΕΕ:

Στην ενότητα Ρωτήστε τις εθνικές διοικήσεις παρακάτω θα βρείτε το ενιαίο σημείο πληροφόρησης και το ενιαίο σημείο επαφής σε κάθε εθνικό επίπεδο.

Ανταλλαγή δεδομένων με αρμόδιες αρχές

Όταν μια αρμόδια αρχή υποβάλλει νόμιμο αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα σας, οφείλετε να της τα διαθέσετε, ακόμη κι αν η διαχείριση ή η αποθήκευσή τους γίνεται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Επιλέξτε χώρα
Βουλγαρία
The Ministry of eGovernment
Τσεχία
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Δανία
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Εσθονία
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Φινλανδία
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Γερμανία
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Ιταλία
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Λιθουανία
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Λουξεμβούργο
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Κάτω Χώρες
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Πολωνία
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Σλοβακία
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Σλοβενία
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Ισπανία
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Σουηδία
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: