Τελευταίος έλεγχος: 13/02/2019

Αλλαγές στις συμβάσεις προσωπικού

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Ως εργοδότης, οφείλετε να ενημερώνετε γραπτώς τους υπαλλήλους σας σχετικά με κάθε αλλαγή στους όρους της σύμβασης εργασίας τους. Εφόσον η αλλαγή οφείλεται σε τροποποίηση της νομοθεσίας ή των διοικητικών διατάξεων, δεν χρειάζεται να τους κοινοποιήσετε έγγραφο που τροποποιεί την αρχική σύμβαση.

Εάν ζητήσετε από τους υπαλλήλους σας να εργαστούν σε διαφορετική χώρα για πάνω από έναν μήνα (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αποσπασμένων εργαζομένων) πρέπει επίσης να τους ενημερώσετε εκ των προτέρων για τα εξής:

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: