Bo och resa
Senast kontrollerat: 13/02/2019

Ändringar av anställningsavtal

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Som arbetsgivare måste du skriftligen informera dina anställda om alla ändringar i deras anställningsavtal. Om ändringen beror på en lagändring eller nya administrativa bestämmelser behöver du inte ge dem ett skriftligt dokument som ändrar det ursprungliga avtalet.

Om dina anställda måste arbeta i mer än en månad i ett annat land (också vid utstationering av arbetstagare) måste du i förväg informera dem om följande:

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en Eures-rådgivare

Din Eures-rådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: