Göra affärer
Senast kontrollerat: 01/04/2022

112-baserat eCall-nödlarm från din bil

Coronaviruset: Resa igen på ett säkert sätt

eCall är ett system som används i fordon i hela EU och som automatiskt ringer upp larmnumret 112 om din bil råkar ut för en allvarlig trafikolycka. Du kan också aktivera eCall manuellt genom att trycka på en knapp.

Hur fungerar eCall?

eCall fungerar i alla EU-länder. Om ditt fordon råkar ut för en allvarlig olycka kopplas du till närmsta räddningstjänst var du än befinner dig. Det spelar ingen roll var du har köpt bilen eller var den är registrerad.

När eCall-systemet har aktiverats kopplar det upp sig till räddningstjänstens närmsta central, både via telefon och en datalänk. Det gör att du och de andra bilpassagerarna kan kommunicera med larmoperatören samtidigt som systemet automatiskt överför viktiga uppgifter (fordonets exakta position, tidpunkten för olyckan, fordonsnumret och färdriktningen). På så sätt kan räddningstjänsten bedöma och hantera situationen.

Om eCall-systemet inte fungerar får du en varningssignal.

Varning

Information från din bil skickas bara vid en allvarlig olycka.

eCall-system för tredjepartstjänster

Enligt EU-reglerna får du använda eCall-system för tredjepartstjänster (TPS) utöver det normala 112-baserade eCall-systemet. Ett exempel på sådana extratjänster är vägassistans. Eventuellt måste du betala för extratjänsterna i motsats till 112-tjänsten som är gratis.

Alla TPS-eCall-system måste

Varning

TPS-tjänsten får bara spåra och övervaka fordonet och behandla dina personuppgifter om du uttryckligen har godkänt detta.

Obligatoriskt för nya bilmodeller

Om du köper en ny bilmodell som godkänts för tillverkning efter den 31 mars 2018 måste det 112-baserade eCall-systemet vara installerat i fordonet. Detta gäller både fordon med högst åtta säten och lätta nyttofordon. Du behöver inte efterutrusta en äldre bil med eCall men du får installera systemet om bilen uppfyller de tekniska kraven.

eCall – skydd av personuppgifter och integritetsskydd

eCall-systemet aktiveras bara om din bil råkar ut för en allvarlig trafikolycka. Annars är systemet inaktivt. Det betyder att systemet vid normal körning inte övervakar bilen (registrerar positionen eller kontrollerar körningen) och inte heller överför några uppgifter.

När ditt 112-baserade eCall-system gör ett anrop behandlas dina personuppgifter enligt EU:s regler för skydd av personuppgifter. Det betyder att räddningstjänsterna bara får de uppgifter de behöver för att hantera olyckan, att dina uppgifter inte lagras längre än nödvändigt och att de tas bort när de inte längre behövs. Läs mer om EU:s regler för skydd av personuppgifter och integritetsskydd

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: