Senast kontrollerat: 24/01/2019

Investeringsprodukter

Om du inte vill sätta in dina pengar på ett vanligt bankkonto erbjuder dig banker och försäkringsbolag ofta investeringsprodukter, fonder och investeringskopplade försäkringar, som också kallas paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter). Till skillnad från ett vanligt bankkonto kan värdet på investeringarna och avkastningen på investeringsprodukterna både öka och minska.

Det kan vara svårt att förstå hur mycket du kan tjäna på investeringsprodukterna eller vilka risker de medför. EU-reglerna ser till att du får detaljerad information innan du binder upp dig för en Priip-produkt, så att du är helt insatt i hur riskerna ser ut och hur stora de är.

EU-reglerna omfattar inte tjänstepensionsplaner, direkinvesteringar som aktier eller investeringsprodukter för professionella investerare. De gäller inte heller livförsäkringsprodukter utan investeringsalternativ för icke-professionella investerare där förmånerna inte betalas ut förrän någon dör eller inte längre kan arbeta.

Viktig förklarande information

Innan du köper en Priip-produkt måste den person eller organisation som säljer den till dig ge dig ett faktablad med basfakta för investerare. Där ska du få tydliga svar på dina frågor om produktens utformning, risker och kostnader du är intresserad av.

Faktabladet får vara högst tre A4-sidor och ska innehålla följande uppgifter:

Tid att jämföra och välja

Tack vare faktabladet med basfakta kan du lätt jämföra investeringsprodukter från olika förvaltare och välja den som passar dig bäst.

Du måste därför få faktabladet så tidigt att du har tillräckligt med tid på dig att tänka igenom dina alternativ innan du blir bunden av ett avtal eller erbjudande. Även om det finns en ångerperiod måste investeringsproduktens säljare ge dig faktabladet innan du undertecknar avtalet.

Exempel från verkligheten

Faktabladet kan hjälpa dig att välja rätt investeringsprodukt

Leonard ville spara lite pengar inför pensioneringen. Han pratade med sin bank om olika bankkonton. Banken föreslog att han skulle spara 150 euro i månaden i en särskild livförsäkring. De förklarade att den här typen av investeringsprodukt gav Leonard möjlighet att få högre avkastning på pengarna än ett normalt sparkonto. Leonard ville ha mer information och fick ett faktablad om livförsäkringen. När han läste faktabladet insåg Leonard med hjälp av de olika resultatscenarierna att han riskerade att förlora en del av sitt pensionssparande om investeringarna som var kopplade till försäkringen inte gick bra. Han pratade med banken och beslutade sig istället för att välja ett vanligt sparkonto.

 

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: