Senast kontrollerat: 29/01/2019

Finansiering

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Sök efter finansieringsmöjligheter som passar ditt företag med hjälp av vårt finansieringsverktyg: lån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital som stöds av EU.

Läs om EU:s finansieringsprogram. Ta reda på hur du söker EU-finansiering, vilka företagstyper och branscher som får söka och vilka finansieringsformer som finns.

Dela denna sida: