Senast kontrollerat: 02/01/2023

Standarder

Standarder är frivilliga riktlinjer med tekniska specifikationer för vissa varor, tjänster och processer. Genom att uppfylla EU-standarderna kan du vara säker på att ditt företag och dina produkter också uppfyller de lagstadgade kraven. Och eftersom standarderna bidrar till bättre kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet får konsumenterna större förtroende för dina varor och tjänster.

Dela denna sida