Senast kontrollerat: 26/08/2022

Företagshemligheter

Om du har värdefull information om teknikeller någon annan aspekt av ditt företag kan du skydda den som en företagshemlighet om

Vilken typ av information kan en företagshemlighet omfatta?

Företagshemligheter kan omfatta en stor mängd information och know-how som inte går att skydda eller inte kan skyddas ordentligt av patent, t.ex.

Informationen kan ha en strategisk betydelse på lång sikt, som recept eller kemiska föreningar, eller under kortare perioder, som resultat av en marknadsundersökning, märkesnamn, pris och datum för lanseringen av en ny produkt eller det erbjudna priset i ett anbudsförfarande.

Hur fungerar skyddet av företagshemligheter?

Att du har en företagshemlighet betyder inte att du har ensamrätt (Innehavaren av den immateriella rättigheten kan utesluta andra från att använda rättigheten i fråga.) till informationen i fråga. Om någon annan tar fram samma information kan han eller hon använda den fritt.

Men du är skyddad mot ohederligt beteende, t.ex. om någon skaffar sig tillgång till handlingar som rör den hemliga informationen utan ditt tillstånd, kopierar dem för personligt bruk eller ger dem till någon annan. Du är också skyddad om någon bryter mot ett sekretessavtal och röjer informationen för någon annan.

I fall av ohederligt beteende har du rätt till skadestånd och andra åtgärder. En domstol kan till exempel förbjuda den person som olagligen kommit över, använt eller röjt företagshemligheten att använda eller sprida den vidare.

Läs mer på webbplatsen en  för  EU:s helpdesk för immateriella rättigheter en .

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

EU:s helpdesk för immateriella rättigheter

Gratis rådgivning och utbildning om immateriella rättigheter i samband med EU-finansierade projekt eller internationella affärsavtal.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida