Senast kontrollerat: 03/11/2022

Immaterialrättsintrång

Om du anser att dina immateriella rättigheter har kränkts ska du kontakta olika myndigheter beroende på vad intrånget gäller.

Om du inte vill gå till domstol kan du använda dig av alternativ tvistlösning bg som kan vara billigare och snabbare än en rättslig tvist i domstol.

Patentintrång

Om någon använder din patentskyddade produkt eller uppfinning utan ditt tillstånd kan du gå till domstol. Om det gäller ett nationellt patent ska du vända dig en behörig nationell domstol.

Varumärkesförfalskning

Om någon säljer en vara med ditt varumärke utan ditt tillstånd är det fråga om en varumärkesförfalskning.

Blockering av misstänkta produkter

Om du misstänker att vissa varor gör intrång i dina immateriella rättigheter kan du be de nationella tullmyndigheterna att kvarhålla varorna. Följ i så fall anvisningarna på Taxud-portalen en .

För att skydda dina produkter mot förfalskning kan du registrera dig i den databasLänk öppnas på ny sida som sköts av EU:s immaterialrättsmyndighet bg (EUIPO). På så sätt kan du få direkt kontakt med behöriga myndigheter.

Företag i EU som vill anmäla en förfalskning i ett land utanför EU (I det här fallet andra länder än de 27 EU-länderna) kan använda systemet för snabb underrättelse om immaterialrättsintrångLänk öppnas på ny sida (Acris).

Identiska eller liknande EU-varumärken

Om någon har registrerat ett EU-varumärke som är identiskt med eller liknar ditt varumärke kan du be EU:s immaterialrättsmyndighet bg Länk öppnas på ny sida att annullera registreringen. Om registreringen inte är avslutad kan du motsätta dig ansökan om registrering.

Läs mer om rättigheter och förfaranden på EUIPO:s bg Länk öppnas på ny sida sida om hur du skyddar ditt registrerade varumärkeLänk öppnas på ny sida .

Intrång i företagshemligheter

När det gäller intrång i företagshemligheter kan du väcka talan inför domstol. Domstolen kan förbjuda den skyldiga att använda eller sprida företagshemligheten och/eller fatta beslut om ekonomisk ersättning.

Tvister om domännamn

Du kan upptäcka att någon har registrerat ett domännamn som du har immateriella rättigheter för, t.ex.

Om denna person försöker sälja domänen till dig har du blivit offer för s.k. domänrofferi. Vid domännamnstvister kan du antingen vända dig till domstol eller använda dig av alternativ tvistlösning som ICANN:s alternativa förfaranden de en es fr it pt . ​

Exempel från verkligheten

Sofi är en svensk företagare som säljer livsmedel från Asien i Sverige och Finland. För att kunna sälja produkterna på nätet har hon registrerat webbplatsen orientexpress-asianfood.com. Några månader efter registreringen kontaktades Sofi av ett företag som ville sälja domännamnet orientexpress-asianfood.eu till henne. Om hon inte gick med på att köpa domännamnet skulle företaget sälja det till ett annat företag med risken att Sofi skulle tappa flera av sina kunder. Sofi ansåg att det här var en sorts utpressning och anmälde företaget till de svenska myndigheterna.

Intrång i skyddade geografiska beteckningar

Om din produkt med en skyddad geografisk beteckning har förfalskats eller om det gjorts andra intrång i den geografiska beteckningen ska du kontakta den behöriga nationella myndigheten en en .

Se också

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

EU:s helpdesk för immateriella rättigheter

Gratis rådgivning och utbildning om immateriella rättigheter i samband med EU-finansierade projekt eller internationella affärsavtal.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida