Senast kontrollerat: 08/02/2019

Makar och barn som inte är EU-medborgare

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Är du EU-medborgare och tänker flytta till ett annat EU-land för att bo, arbeta eller studera där? Tack vare EU:s regler blir det enklare för din familj att följa med dig. På den här sidan kan du läsa om hur din make eller maka och dina barn och barnbarn kan flytta med dig även om de inte är EU-medborgare.

EU:s regler gäller dock inte om du är EU-medborgare och bor kvar i ditt hemland. Då gäller det landets regler.

Om du lever i ett samkönat äktenskap och flyttar till ett annat EU-land måste värdlandet erkänna din make/makas uppehållsrätt där. Det gäller även om samkönade äktenskap inte erkänns i landet.

Stanna upp till tre månader

Din make eller maka och dina barn och barnbarn får bo med dig i ett annat EU-land även om de inte är EU-medborgare. Om de stannar högst tre månader behöver de bara ett giltigt pass och i vissa fall, beroende på vilket land de kommer från, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska till för att ta reda på om dina anhöriga behöver visum och hur lång tid det tar att få det.

Anmäl närvaro

Vissa EU-länder kräver att dina anhöriga anmäler sin närvaro inom en rimlig tid. Annars riskerar de böter eller någon annan form av straff.

Innan de flyttar till landet bör de därför höra med landets myndigheter vilka tidsfrister och andra villkor som gäller.

Tänk på att de alltid ska ha med sig sitt pass.

I vissa EU-länder kan man få böta eller tillfälligt tas i förvar om man lämnar passet hemma, men man kan inte skickas tillbaka till sitt hemland bara av den anledningen.

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör din familj behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön och skolgång.

De ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Undantag: Om du är pensionär kan vissa EU-länder besluta att inte bevilja dig eller din familj några bidrag de första tre månaderna i landet.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dina anhöriga som inte är EU-medborgare av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Stanna längre än tre månader

Om du är arbetstagare

Om du jobbar i ett annat land – som anställd, egenföretagare eller utsänd – får din make eller maka och dina barn och barnbarn som inte är EU-medborgare också bo där utan att behöva uppfylla några andra villkor.

Om du är pensionär

Om du är pensionär och bor i ett annat EU-land får din familj också bo där om du har (för dig själv och hela din familj)

Om du är studerande

Om du är studerande och bor i ett annat EU-land får din familj också bo där om du

Uppehållskort

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare måste ansöka om ett uppehållskort hos myndigheterna i värdlandet (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

Ta reda på hur du skaffar ett uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare

Likabehandling

Under sin vistelse i det nya landet bör din familj behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön och skolgång.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga får bo i landet så länge de uppfyller kraven för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

Exempel från verkligheten

Irina är tyska och bor i Irland. Hennes ryska mamma ansökte om ett uppehållskort i Irland och måste då lämna in sitt pass.

De irländska myndigheterna sa att det kunde ta upp till ett år att utfärda uppehållskortet. Irinas mamma var rädd för att hon inte skulle kunna åka till Ryssland över julen eller resa tillbaka till Irland efteråt om hon inte fick tillbaka passet i tid.

Uppehållsrätten för anhöriga som inte är EU-medborgare innebär att myndigheterna måste utfärda deras uppehållskort inom sex månader och att de inte kan behålla passet under den tiden.

Om du dör

Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt, får dina anhöriga från länder utanför EU stanna i landet om de har bott där minst ett år före din bortgång.

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Skilsmässa

Om du skiljer dig innan du har permanent uppehållsrätt i landet (vilket kräver att du bott där i fem år), får dina anhöriga som inte är EU-medborgare stanna om

Men de måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Permanent uppehållsrätt

Din make eller maka och dina barn och barnbarn som inte är EU-medborgare får permanent uppehållsrätt om de har bott lagligt i värdlandet i fem år utan avbrott.

Det betyder att de kan stanna i landet så länge de vill – även om de inte arbetar och är beroende av bidrag. De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.

De får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

De kan förlora sin rätt till permanent uppehållstillstånd om de bor utanför landet mer än två år i rad.

Om du dör

Om du är anställd eller egenföretagare i ett annat EU-land och dör innan du har fått permanent uppehållsrätt i landet kan dina anhöriga som inte är EU-medborgare ha rätt att stanna permanent om

Permanent uppehållskort

Läs om hur man får ett permanent uppehållskort som intygar dina anhörigas rätt till permanent bosättning.

Krav på att lämna landet

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare får bo med dig i ett annat EU-land så länge de uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om de inte längre gör det kan myndigheterna kräva att de lämnar landet.

I mycket speciella fall kan ditt nya hemland utvisa dem av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att de utgör ett allvarligt hot.

De ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med motiveringen och information om hur och när de kan överklaga.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: