Senast kontrollerat: 08/06/2022

Makar och barn som inte är EU-medborgare

Om du är gift eller i ett registrerat partnerskap med en EU-medborgare som bor, jobbar, studerar eller söker jobb i ett annat EU-land än sitt hemland är det lättare för dig att också flytta dit tack vare EU-reglerna. Informationen på denna sida gäller även barn och barnbarn som ansluter sig till familjemedlemmar som är EU-medborgare.

Om din make, maka eller registrerade partner bor kvar i sitt hemland och ni inte har bott tillsammans i ett annat EU-land tidigare gäller bara de nationella reglerna.

Om du lever i ett samkönat äktenskap och flyttar till ett annat EU-land är värdlandet skyldigt att erkänna din uppehållsrätt, även om samkönade äktenskap inte erkänns i landet.

Kontrollera dina rättigheter och vad du behöver göra beroende på din situation:

Välj det som stämmer in på dig

En del EU-länder jämställer registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för makar som inte är EU-medborgare.

Andra EU-länder jämställer inte registrerade partnerskap med äktenskap. Då bör du kontrollera reglerna för uppehållsrätt för andra anhöriga som inte är EU-medborgare.

Läs mer om erkännande av registrerade partnerskap i EU.

I det här fallet gäller i allmänhet nationella regler om invandring. Kontakta migrationsmyndigheterna i landet för mer information.

Om du inte själv är EU-medborgare, men är gift med en sådan, kan du flytta till det EU-land där han eller hon bor.

Stanna upp till tre månader

Om du stannar högst tre månader behöver du bara ett giltigt pass och, beroende på vilket land du kommer ifrån, ett inresevisum.

Läs mer om visumkraven i EU.

Innan du åker bör du kontakta konsulatet för det land du ska till för att ta reda på om du behöver visum och hur lång tid det tar att få det.

Stanna längre än tre månader

Om du stannar längre än tre månader i din makes/makas värdland måste du ansöka om ett uppehållskort och anmäla din närvaro till de behöriga myndigheterna.

Uppehållskort

Du måste ansöka om en uppehållshandling hos myndigheterna i värdlandet (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.

Anmäla närvaro

I vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten. Du kan behöva betala böter om du inte gör det i tid.

Innan du flyttar till landet bör du därför höra med landets myndigheter vilka tidsfrister och andra villkor som gäller.

Tänk på att alltid ha med dig ditt pass.

I vissa EU-länder kan du få böta eller tillfälligt tas i förvar om du lämnar passet hemma, men du kan inte skickas tillbaka till ditt hemland bara av den anledningen.

Om din make/maka jobbar

Om du är gift med en EU-medborgare som är lagligt anställd i ett annat EU-land kan ni bo där tillsammans utan att du behöver uppfylla några villkor.

Om din make/maka är pensionär

Om du är gift med en EU-medborgare som är pensionär och bor i ett annat EU-land kan ni bo där tillsammans om han eller hon har tillräckliga medel för att försörja er utan bidrag och en heltäckande sjukförsäkring för hela familjen i det landet.

Om din make/maka studerar

Om du är gift med en EU-medborgare som studerar och bor i ett annat EU-land kan ni bo där tillsammans om han eller hon

Vad händer om din make/maka dör?

Om du bor lagligt i ett annat EU-land, och din maka/make som är EU-medborgare dör innan han eller hon har fått permanent uppehållsrätt där, får du stanna i landet om du har bott där minst ett år före dödsfallet.

Men du måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare.

Läs om villkor och formaliteter för

Vad händer om ni skiljer er?

Om du skiljer dig från din make/maka som är EU-medborgare innan han eller hon har fått permanent uppehållsrätt i värdlandet (vilket vanligen kräver fem års bosättning) får du stanna om

Du får också stanna i landet om du har

Om du har rätt till umgänge med ett minderårigt barn får du stanna i värdlandet så länge det behövs.

Men du måste uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare. Läs om villkor och formaliteter för

Likabehandling

Under din vistelse i det nya landet bör du behandlas på samma sätt som landets medborgare, till exempel när det gäller jobb, lön, förmåner och skolgång.

Du ska heller inte behöva betala högre inträde på museer eller dyrare bussbiljetter.

Om du är gift med en pensionär kan vissa EU-länder besluta att inte bevilja dig eller din familj några bidrag de första tre månaderna i landet.

Utvisning

Ditt nya land kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när du kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Du får permanent uppehållsrätt om du har bott lagligt i värdlandet i fem år.

Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill – även om du inte jobbar och är beroende av bidrag. Du ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som EU-medborgare.

Du får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:

Om du bor utanför landet mer än två år i rad kan du förlora din permanenta uppehållsrätt.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: