Senast kontrollerat: 21/06/2022

Dubbelbeskattning

Det finns risk för att din inkomst beskattas två gånger, t.ex. i följande fall:

I de här fallen omfattas du alltid av skattereglerna i bostadslandet, men du måste kanske också betala skatt i det andra landet.

Som tur är har många länder dubbelbeskattningsavtal , så att du ska slippa betala skatt två gånger.

Skattesatserna i de båda länderna skiljer sig troligen åt. Om skattesatsen i landet där du arbetar är högre, är det den du ska betala – även om skatten du har betalat i det landet dras av från den skatt du ska betala i ditt bostadsland eller om ditt bostadsland befriar dig från fler skatter.

För att undvika dubbelbeskattning kan du behöva bevisa var du är bosatt och att du redan har betalat skatt på din inkomst. Hör med skattemyndigheterna vad du måste lämna in.

Varning

EU-länderna utbyter regelbundet skatteinformation för att se till att skattebetalarna uppfyller sina skyldigheter och för att bekämpa skattebedrägeri och skatteundandragande.

På den här sidan kan du läsa om de vanligaste reglerna i dubbelbeskattningsavtal i enlighet med OECD:s modellavtal för skatter en . Ta reda på exakt vad som gäller i ditt fall. 

Regler i olika situationer

Gränsarbetare

Om du bor i ett EU-land och arbetar i ett annat beror inkomstskattereglerna på nationella lagar och dubbelbeskattningsavtal mellan de båda länderna. Reglerna kan skilja sig kraftigt från reglerna om vilket land som ansvarar för socialförsäkringen.

Beroende på dubbelbeskattningsavtalet kan du behöva betala skatt i både arbetslandet och bostadslandet.

Om du är anställd ska du i de flesta fall betala skatt på din inkomst i arbetslandet.

Om du har registrerat dig som egenföretagare i bostadslandet, men tillhandahåller tjänster i grannlandet ska du i allmänhet betala inkomstskatt i grannlandet om du har en "fast bas" eller ett "fast driftsställe" (t.ex. ett kontor eller en butik) där. Hör med skattemyndigheterna vilka regler som gäller i ditt fall.

Om du bor i ett EU-land, men tjänar in hela eller nästan hela din inkomst i ett annat land och betalar skatt där, ska du behandlas på samma sätt som det landets invånare. Det betyder att du har rätt till samma skattelättnader och skattebefrielser samt andra skatteförmåner som avdrag och möjlighet att fylla i en gemensam skattedeklaration med din make/maka.

Med hjälp av Eures gränsöverskridande partnerskapLänk öppnas på ny sida kan du ta reda på om det finns några särskilda skatteregler för gränsarbetare i din region.

Utstationerad arbetstagare

Om du är utstationerad utomlands för en kortare period (upp till två år) fortsätter du att omfattas av hemlandets socialförsäkring. Men den inkomst du tjänar in under utlandsuppdraget kan beskattas i värdlandet.

När du har skickats ut av ditt företag kan du slippa betala skatt på din inkomst i värdlandet under utstationeringen om

  • du är utomlands högst sex månader på ett år och
  • lönen betalas ut direkt av din arbetsgivare hemma, och inte av en filial eller ett annat företag som arbetsgivaren har i värdlandet.

Styrelseledamot

Bor du i ett land och är styrelseledamot i ett företag i ett annat? Då kan landet där företaget är beläget beskatta förmåner och inkomster i samband med uppdraget.

Det kan bland annat gälla naturaförmåner som aktieoptioner eller tjänstebil.

Om du dessutom jobbar för samma företag som rådgivare, konsult eller vanlig anställd gäller förmodligen samma skatteregler för inkomsterna från de här uppdragen som för andra gränsarbetare (se ovan).

Anställd hos ett företag som ligger i ett annat EU-land

Bor du i ett EU-land och arbetar där för ett företag som ligger i ett annat land? Enligt de flesta skatteavtal ska du bara skatta i ditt bostadsland.

Artist eller idrottare

Om du arbetar i ett annat EU-land än det land där du är skattskyldig som musiker, skådespelare, radio- eller tv-underhållare eller idrottare kan du behöva skatta där. Det gäller även om fått betalt indirekt via en annan person eller ett företag (t.ex. ett förvaltningsbolag, lag, trupp eller orkester).

Det spelar för det mesta ingen roll hur länge du varit utomlands eller om du har en fast bas där – det som avgör är din prestation i landet.

Vissa länder tar dock inte ut någon skatt om föreställningen eller evenemanget helt eller delvis finansieras med offentliga medel eller om det rör sig om en obetydlig inkomst. Skattereglerna i ditt hemland (det land där du är skattskyldig) gäller dock fortfarande.

Ditt hemland kommer ofta att

  • skattebefria dina inkomster från föreställningar eller evenemang i ett annat EU-land eller
  • bevilja dig avdrag för inkomstskatt som du betalat i det land där du tjänade pengarna.

För att få skatteåterbäring eller beviljade avdrag i ditt hemland måste du förmodligen visa upp handlingar som visar att du redan har betalat skatt på dina utlandsinkomster. Du kan också behöva lämna in auktoriserade översättningar av de officiella styrkande handlingarna.

Statligt anställd utomlands

Om du skickas ut för att arbeta som statligt anställd utomlands eller om du bor i ett EU-land men arbetar som statligt anställd i ett annat gäller i regel följande:

  • Du fortsätter att betala inkomstskatt på din lön som statligt anställd i det land som skickat ut dig (ditt anställningsland)
  • Du betalar bara inkomstskatt i ditt arbetsland om du är bosatt där och
    • du är medborgare i det landet eller
    • du inte enbart har flyttat dit för att arbeta som statligt anställd (du bodde till exempel i landet redan innan du blev statligt anställd).

Arbetssökande utomlands

Om du vistas en kortare period ( högst sex månader under ett år) i ett annat EU-land utan att jobba där kommer du troligen inte att betraktas som skattskyldig i det landet. I så fall ska eventuella överförda arbetslöshetsförmåner bara beskattas i landet som betalar ut dem.

Om du vistas mer än sex månader per år i ett annat EU-land kan du anses vara skatteskyldig i det landet. Då kan överförda arbetslöshetsförmåner beskattas där. Enligt många bilaterala skatteavtal beskattas arbetslöshetsförmåner bara i landet där du är skattskyldig.

Varning

Men om du behåller en permanent bostad och starka personliga och ekonomiska band med hemlandet kan du ändå betraktas som skattskyldig där, även om du stannar utomlands mer än sex månader. I så fall får det andra EU-landet troligtvis inte beskatta dina arbetslöshetsförmåner.

Pensionär utomlands

Om du som pensionär har flyttat till ett annat EU-land och vistas mer än sex månader per år i det landet kan landet betrakta dig som skattskyldig där. I så fall kan du behöva betala skatt på din totala inkomst från hela världen, t.ex. pensioner från andra EU-länder.

Undantag: Före detta statsanställdas pensioner beskattas vanligen bara i det land där du var anställd.

Behöver du hjälp?

Det här är bara en sammanfattning av de allmänna reglerna. Ta reda på vad som gäller i ditt fall:

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: