Bo och resa
Senast kontrollerat : 11/09/2018

Moms vid handel med andra länder

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

När du säljer eller köper varor eller tjänster i andra länder gäller särskilda regler. 

Varor

Inom EU

Försäljning till andra näringsidkare

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer.

Du får fortfarande dra av ingående moms, dvs. momsen på de varor och tjänster som du har köpt för att kunna genomföra försäljningen.

Om kunden inte har något giltigt momsregistreringsnummer, måste du normalt ta ut moms med den skattesats som gäller i ditt land.

Försäljning till konsument

Om du säljer och skickar varor till konsumenter i ett annat EU-land, måste du momsregistrera dig där och ta ut den momsskattesats som gäller i det landet – utom om det sammanlagda värdet av din försäljning till det landet under året inte överstiger landets tröskel.

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Om du säljer punktskattepliktiga produkter eller nya fordon (bilar, båtar och flygplan), gäller särskilda reglerdefren .

Inköp

Om du köper och får varor till din verksamhet från ett annat EU-land, måste du själv redovisa momsen på transaktionen med den skattesats som gäller i ditt land, dvs. som om du hade sålt varan själv.

Normalt har du sedan avdragsrätt för detta.

Det finns flera viktiga undantagfrdeen från de här grundreglerna.

Länder utanför EU

Försäljning

Om du säljer varor till kunder utanför EU ska du inte ta ut moms, men du får fortfarande dra av ingående moms, dvs. momsen på de varor och tjänster som du har köpt för att kunna genomföra försäljningen.

Inköp

Om du köper varor till din verksamhet från en säljare utanför EU, måste du normalt betala moms i samband med importendefren (som du kan dra av i din momsdeklaration om du har momspliktig omsättning).

Tjänster

Inom EU

Försäljning till andra näringsidkare

Du ska normalt inte ta ut någon moms från kunder som är näringsidkare. Kunderna ska betala moms på tjänsterna med den skattesats som gäller i deras land (omvänd skattskyldighet, dvs. köparen redovisar och betalar momsen).

Du får fortfarande dra av ingående moms, dvs. momsen på de varor och tjänster som du har köpt för att kunna genomföra försäljningen.

Försäljning till konsument

Du ska normalt ta ut moms av privatkunder med den skattesats som gäller i ditt land . Ett nytt undantag är telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster som alltid beskattas i kundens land.

Inköp

Om du köper och får tjänster till din verksamhet från ett annat EU-land, måste du själv redovisa momsen på transaktionen med den skattesats som gäller i ditt land, dvs. som om du hade sålt tjänsten själv.

Normalt har du sedan avdragsrätt för detta.

Det finns flera viktiga undantagfrdeen från de här grundreglerna.

Momsreglerna gäller i hela EU, men det finns territorier som tillhör eller är knutna till medlemsländer och som är undantagna:

Speciella territorier

 • Åland
 • De franska utomeuropeiska departementen fr
 • Territoriet Büsingen
 • Helgoland
 • Athos
 • Campione d'Italia
 • De italienska delarna av Luganosjön
 • Livigno
 • Kanarieöarna
 • Ceuta
 • Melilla
 • Kanalöarna
 • Gibraltar

Dessutom finns det platser utanför EU där EU:s momsregler gäller:

 • Monaco
 • Isle of Man
 • Storbritanniens militärbaser på Cypern

Länder utanför EU

Försäljning

Om du säljer tjänster till kunder utanför EU ska du normalt inte ta ut moms (om tjänsten används i ett annat EU-land kan däremot det landet ta ut momsen), men du får fortfarande dra av ingående moms, dvs. momsen på de varor och tjänster som du har köpt för att kunna genomföra försäljningen.

Inköp från andra näringsidkare

Om du köper tjänster till din näringsverksamhet från en näringsidkare utanför EU, måste du generellt betala moms enligt den skattesats som gäller i ditt land, som om du hade sålt tjänsten själv (omvänd skattskyldighet, dvs. köparen redovisar och betalar momsen).

Normalt har du sedan avdragsrätt för detta.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela dena sida: