Senast kontrollerat: 22/02/2023

Redovisning för mikroföretag och små och medelstora företag

Aktiebolag med verksamhet i EU måste oberoende av storlek alltid upprätta årsbokslut och en årsredovisning och skicka dem till det relevanta landets bolagsregister.

Börsnoterade aktiebolag

Börsnoterade aktiebolag – vars aktier handlas på en reglerad marknad – ska utarbeta sin årsredovisning i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS en (International Financial Reporting Standards).

IFRS har tagits fram av det oberoende redovisningsorganet IASB en (International Accounting Standards Board) och sedan antagits av EU.

Andra aktiebolag

Normalt behöver privata aktiebolag inte följa IFRS-standarden. Men i de flesta EU-länder får de använda IFRS för sina årsredovisningar om de vill. I vissa EU-länder kan eller måste dessutom vissa privata aktiebolag basera sina egna årsredovisningar på IFRS-standarden. Läs mer om redovisningsalternativen i de olika EU-länderna en

Vilka redovisningsregler som gäller beror på hur stort ditt företag är, men årsredovisningen måste åtminstone innehålla

För små och medelstora företag gäller förenklade redovisningsregler. Beroende på EU-land gäller eventuellt särskilda, extra enkla regler för mikroföretag.

Omfattas mitt företag av förenklade regler?

Ta reda på om ditt företag omfattas av de förenklade reglerna för små och medelstora företag eller mikroföretag.

Hur många anställda har du?

Hur stor är din balansomslutning?

Hur stor är din årsomsättning?

Du har ett mikroföretag.

Om du har startat ett bolag för din verksamhet kanske du omfattas av särskilda extra enkla regler beroende på i vilket EU-land du har ditt företag.

Hör med en revisor eller någon annan behörig rådgivare vilket redovisningssystem som passar din verksamhet bäst.

Varning

Obs: Vissa alternativ eller växelkurser kan påverka resultatet.

Reglerna för mikroföretag kan variera beroende på i vilket land du har ditt företag och kan omfatta några eller samtliga lättnader nedan:

Du har ett litet företag.

För ditt företag gäller förenklade redovisningsregler.

Hör med en revisor eller någon annan behörig rådgivare vilket redovisningssystem som passar din verksamhet bäst.

Varning

Obs: Vissa alternativ eller växelkurser kan påverka resultatet.

En del EU-länder kräver att du anlitar en auktoriserad revisor och varje år offentliggör en förvaltningsberättelse.

Du har ett medelstort företag.

För ditt företag gäller förenklade redovisningsregler.

Hör med en revisor eller någon annan behörig rådgivare vilket redovisningssystem som passar din verksamhet bäst.

Varning

Obs: Vissa alternativ eller växelkurser kan påverka resultatet.

Du måste lämna omfattande information i redovisningsnoterna. Det är obligatoriskt med en revisions- och en förvaltningsberättelse.

Egenföretagare och bolag med obegränsat ansvar

Om du är egenföretagare eller har ett bolag med obegränsat ansvar, t.ex. ett enmans- eller handelsbolag, omfattas ditt företag inte av EU:s regler.

Kontrollera i så fall vad som gäller i ditt land.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida