Senast kontrollerat: 03/10/2019

Energimärkning

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Med hjälp av energimärkningen graderas en apparats energiförbrukning på en skala från A till G. Klass A (grön) är mest energieffektiv och klass G (röd) minst energieffektiv. För vissa produktgrupper finns för närvarande dessutom klasserna A+, A++ och A+++.

Tack vare bättre energieffektivitet klassas allt fler apparater som A+, A++ och A+++. Det har visat sig förvirra konsumenterna, så från och med 2021 fasas de här klasserna ut för följande produktgrupper:

Det nya systemet kommer bara att använda skalan A–G (utan A+, A++ och A+++).

Vilka är fördelarna?

Energimärkningen hjälper konsumenten att spara pengar genom att de kan välja produkter som förbrukar mindre energi. Märkningen uppmuntrar dessutom företagen att utveckla och investera i energieffektiv produktdesignen.

Vilka produkter ska vara märkta?

Du måste märka alla apparater som du säljer i EU och som omfattas av krav på energimärkning. Alla apparater i butikerna måste vara tydligt märkta.

Om du vill tillverka eller importera hushållsapparater måste du förvissa dig om att de uppfyller kraven i direktivet och annan relevant lagstiftning.

Följande produkter ska ha energimärkning:

 • Luftkonditioneringsaggregat
 • Apparater för matlagning (hushållsbruk)
 • Diskmaskiner (hushållsbruk)
 • Pannor och värmepumpar (för rums- eller vattenuppvärmning)
 • Lampor
 • Rumsvärmare
 • Kylskåp och frysar (hushållsbruk)
 • Kylskåp och frysar (yrkesmässigt bruk)
 • Fastbränslepannor
 • TV-apparater
 • Torktumlare
 • Däck
 • Ventilationsenheter (i bostäder)
 • Tvättmaskiner (hushållsbruk)

EU-reglerna om energimärkning gäller all utrustning och andra produkter som genom sin användning direkt eller indirekt kan påverka förbrukningen av energi och andra resurser. Sådana varor kallas energirelaterade produkter. Begagnade produkter eller transportmedel för personer eller varor omfattas inte.

Vad måste jag göra?

Om du är

måste du se till att alla apparater som du säljer (och som ska ha energimärkning) har rätt märkning med uppgift om hur mycket energi de förbrukar. Du ska också ta fram teknisk dokumentation . Du måste förse dina återförsäljare med märkta produkter och produktinformation utan kostnad (se till att märkningen fästs så att den är synlig och läslig).

Du kan skapa dina etiketter med hjälp av vårt webbverktyg för energimärkningen eller våra Indesign-mallaren.

Registrera dina produkter i databasen Eprel 

Sedan den 1 januari 2019 måste tillverkare, importörer och representanter registrera alla produkter med krav på energimärkning i den europeiska produktdatabasen för energimärkningEprel-databasenen – innan de släpps ut på EU-marknaden.

Om du släppte ut produkter (som ska vara energimärkta) på EU-marknaden

Du måste skaffa ett EU Login-kontoen innan du kan börja registrera produkter i Eprel-databasen. Du hittar mer information om registreringen i Eprel-riktlinjernaen.

Sälja via internet, telefon eller postorder

Om du säljer en vara på nätet, per telefon eller på postorder måste du se till att dina kunder får produktinformationen.

Vid försäljning på nätet måste du

För att ta fram symbolerna och energimärkningen kan du använda energimärkningsverktygeten eller Indesign-mallarnaen.

Vad är delegerade förordningar?

I de delegerade förordningarna om märkning av hushållsapparater förklaras vilka kriterier som din produkt måste uppfylla enligt direktivet om energimärkning. Kriterierna omfattar

För vissa produktgrupper kan företagen välja att följa frivilliga avtal. Ta reda på om det finns några avtalen

Du bör också kontrollera om din produkt omfattas av EU:s standarder för ekodesign och energimärkning. Standarderna hjälper dig att uppfylla EU:s krav på energimärkning.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontaktformulär

Skicka en fråga med hjälp av vårt kontaktformulär.

Lokalt företagsstöd

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: