Senast kontrollerat: 20/10/2022

Erasmus för unga företagare

Nyblivna företagare – så söker du till programmet

Om du just har startat eller är på väg att starta ett företag kan du söka till utbytesprogrammet Erasmus för unga företagare.

Programmet – som delvis finansieras av EU – ger dig möjlighet att vistas en tid i ett annat EU-land och jobba med en erfaren företagare där. Observera att det är ett utbytesprogram, inte en avlönad anställning.

För att få delta måste du visa att du verkligen tänker starta ett företag. Du måste ha en genomtänkt affärsidé och en realistisk affärsplan. Du måste också kunna bidra med egna medel för att täcka kostnaderna för utlandsvistelsen.

Även du som redan har ett företag kan söka, om du har haft verksamheten i högst tre år.

Du måste vara över 18 år och ha varit bosatt i ett EU-land eller ett land som deltar i Cosmeprogrammet en i minst ett halvår (180 dagar).

Hur länge varar utbytet?

Ett utbyte kan pågå i 1–6 månader. Vid behov kan du dela upp vistelsen i flera perioder under en ettårsperiod, men vi rekommenderar att du inte gör några avbrott.

Vem kontaktar jag?

De flesta länder har egna kontaktpunkter. De hjälper dig med ansökan och betalar ut EU-bidraget. Om det inte finns någon kontaktpunkt i ditt land kan du vända dig till en organisation i ett annat land.

EU-bidrag

Du kan söka bidrag för resa och uppehälle. Bidragets storlek varierar från land till land.

Bidrag per land

Vistelseland Belopp per månad (i euro)
Danmark 1 100
Irland 1 000
Sverige och Finland 950
Frankrike, Island, Italien och Österrike 900
Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Tyskland 830
Cypern, Grekland och Portugal 780
Turkiet 750
Kroatien, Malta och Slovenien 720
Estland och Ungern 670
Armenien, Tjeckien, Lettland, Polen, Slovakien 610
Bulgarien, Nordmakedonien, Litauen, Montenegro, Rumänien och Serbien 560
Albanien och Moldavien 530
EU:s yttersta randområden, utomeuropeiska länder och territorier och företagare med särskilda behov 1 100

Så söker du

Bifoga följande handlingar:

Läs mer i vägledningen för nyblivna företagare en

Bli värd för en nybliven företagare

Om du är en erfaren företagare eller äger ett litet företag kan du ansöka om att bli värdföretag. Du kan ha nytta av utbytet på många sätt:

Så blir du värdföretag

Villkor

Läs mer i vägledningen för värdföretag en

Se också

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida