Göra affärer
Senast kontrollerat: 26/07/2022

Gäller min bilförsäkring i hela EU?

Vad gäller för obligatoriska och frivilliga försäkringar?

När du registrerar en bil i ett EU-land, måste du försäkra dig mot tredje mans skadeståndskrav. Det är en obligatorisk försäkring som gäller i alla EU-länder (trafikförsäkring). Den gäller om du råkar ut för en olycka med skador på egendom eller på någon annan person än föraren. Försäkringen täcker inte andra kostnader (t.ex. för reparationerna av din bil).

Du kan också skaffa dig extra, frivilliga försäkringar som täcker andra risker. Då är du försäkrad mot t.ex. skador på föraren, skador på din bil, skadegörelse och stöld av eller inbrott i ditt fordon. Rättsskydd ingår också.

Det finns inga EU-regler om frivilliga bilförsäkringar. Hör med ditt försäkringsbolag om vilka villkor som gäller innan du åker utomlands. Försäkringsbolagen kan ha olika regler för olika länder. Din försäkring kan därför vara begränsad i tid (t.ex. gälla i högst en månad utomlands) eller i avstånd (t.ex. gäller bara 15 mil från ditt hemland). För vissa länder kanske en del risker är undantagna (t.ex. stöld).

Bilförsäkring i ditt nya hemland

Du måste registrera din bil i det land där du är bosatt. Du behöver inte registrera bilen i det nya landet om du kan styrka att du bara vistas där tillfälligt, t.ex. som student.

När du registrerar bilen måste du kunna bevisa att du är försäkrad.

Bilregistreringsmyndigheterna ska normalt godta försäkringar från alla försäkringsbolag

Om du flyttar till ett annat EU-land och måste registrera om din bil, hör med ditt försäkringsbolag om ditt nuvarande avtal gäller i det land som du ska flytta till.

I princip kan du försäkra din bil i ett annat EU-land än i ditt bosättningsland. Men kom ihåg att kolla med försäkringsbolaget om det erbjuder internationell service.

Exempel från verkligheten

Gäller försäkringen från mitt hemland utomlands?

Lazlo flyttar från Slovenien till Irland och tar med sig bilen. Han har en vanlig slovensk bilförsäkring.

I Irland är han tvungen att registrera sin bil hos myndigheterna och måste då ta reda på om hans slovenska försäkring gäller. Annars är han tvungen att teckna en ny försäkring i Irland.

Läs mer om nationella regler för bilförsäkring:

Välj land

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

Teckna ny försäkring utomlands

Om ditt nuvarande försäkringsavtal inte gäller i det land som du flyttar till eller upphör om du registrerar din bil där, kontakta ett organ/informationscentrum för gröna kort och fråga vilka försäkringsbolag som säljer bilförsäkringar i det nya landet.

Försäkringspremier och skadehistorik

Premierna för motorfordonsförsäkringar skiljer sig åt mellan EU-länderna, främst på grund av skillnader i nationell avtalsrätt, riskbedömningar och ersättningssystem eller komplicerad och dyr internationell skadereglering.

I vissa EU-länder kan din skadehistorik påverka din försäkringspremie. Du har kanske hört talas om bonus för skadefria år eller "bonus-malus"-system. Om du inte gör någon skadeanmälan under ett år, kan ditt försäkringsbolag ge dig rabatt när du förnyar ditt avtal. Men om du anmäler en skada, kan du få betala mer nästa år.

Du kan när som helst be ditt försäkringsbolag att utfärda ett intyg om vilka skadeanmälningar du gjort de senaste fem åren. Bolaget är skyldigt att skicka intyget inom 15 dagar.

Om du måste teckna en ny bilförsäkring i ett annat EU-land, är det nya försäkringsbolaget dock inte skyldigt att ta hänsyn till dina skadefria år (och ge dig rabatt) när din nya premie beräknas.

Vissa försäkringsbolag tar dock hänsyn till dina skadefria år, så det lönar sig att jämföra.

Exempel från verkligheten

Jag har många skadefria år hemma. Varför måste jag då betala en högre premie utomlands?

Rosa har nyligen flyttat från Italien till Frankrike. Hon har kört skadefritt i tio år i Italien och hennes italienska försäkring är därför relativt billig.

Flera franska försäkringsbolag ville inte ta hänsyn till Rosas skadefria år, så hon fortsatte att jämföra olika bolag tills hon hittade ett som gjorde det – och hon fick en billigare försäkring.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: