Senast kontrollerat: 14/12/2022

Bussresor

EU:s regler om bussresenärers rättigheter gäller om din resa startar eller slutar i ett EU-land, och gäller främst långresor med buss i linjetrafik. Rättigheterna gäller om du reser med en buss i linjetrafik där passagerarna stiger på och av vid på förhand bestämda hållplatser enligt en tidtabell. En långresa innebär att sträckan som bussen ska köra enligt tidtabell är minst 25 mil, inte hur lång din enskilda resa är.

Varning

EU-länderna kan undanta inrikes linjetrafik och trafik där en stor del av sträckan – inklusive ett planerat uppehåll – körs utanför EU. Kontrollera innan du köper biljett.

Under resan ska bussbolaget ge dig tydlig och korrekt information om resan och dina rättigheter som passagerare. Den här informationen ska också finnas i ett format som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Vad fick du för problem?

Hur hävdar du dina rättigheter?

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats ska du klaga hos bussbolaget senast tre månader efter bussresan då problemet uppstod. Bussbolaget måste reagera inom en månad och ge dig ett slutgiltigt svar senast tre månader efter att de tagit emot klagomålet. Om du är missnöjd med svaret kan du klaga hos den behöriga nationella myndigheten en i ditt land. Den nationella myndigheten kan ge dig ett icke bindande rättsutlåtande och hjälpa dig vidare.

Du kan också försöka att lösa tvisten med hjälp av ett utomrättsligt förfarande eller ett organ för alternativ tvistlösning. Om du har köpt biljetten på nätet kan du skicka ditt klagomål via tvistlösningsplattformen. Du måste dock vara EU-medborgare för att kunna använda alternativ tvistlösning eller tvistlösningsplattformen.

Du kan också gå till domstol och lämna in en begäran om kompensation enligt EU-reglerna med hjälp av det europeiska småmålsförfarandet. Du kan också föra ditt ärende vidare till domstolen i det land där bussbolaget har sitt säte. Tidsfristen för att inleda ett rättsligt förfarande mot ett bussbolag vid en nationell domstol fastställs i enlighet med nationella regler i varje EU-land.

Fler frågor om bussresenärers rättigheter? Kontakta ditt lands europeiska konsumentcentrum .

Bussen blev inställd

Om din bussresa är försenad eller ställs in måste bussbolaget eller bussterminaloperatören informera dig om läget snarast möjligt – och senast 30 minuter efter avgångstiden enligt tidtabellen. Vid en försening ska du få reda på den beräknade avgångstiden så fort som den är känd.

Om din långresa (på minst 25 mil) är inställd på grund av överbokning eller driftsproblem måste bolaget ge dig följande två val:

Om din långresa på minst 25 mil ställs in och resan skulle ta över 3 timmar enligt tidtabellen har du också rätt till

Varning

Om din bussresa blev inställd på grund av dåligt väder eller en naturkatastrof behöver bussbolaget inte stå för övernattningskostnaderna.

Bussen var försenad vid avgång

Om din bussresa är försenad eller ställs in måste bussbolaget eller bussterminaloperatören informera dig om läget snarast möjligt – och senast 30 minuter efter avgångstiden enligt tidtabellen. Vid en försening ska du få reda på den beräknade avgångstiden så fort som den är känd.

Om din långresa (på minst 25 mil) vid avgång är försenad med minst två timmar måste bussbolaget ge dig följande två val:

Om bussbolaget inte erbjuder de här alternativen vid förseningen, kan du klaga vid ett senare tillfälle och begära att få dina biljettpengar tillbaka och ersättning motsvarande 50 % av biljettpriset.

Om din långresa på minst 25 mil skulle ha varat i över 3 timmar och bussen är försenad med över 90 minuter har du också rätt till

Varning

Om förseningen orsakades av dåligt väder eller en naturkatastrof behöver bussbolaget inte stå för övernattningskostnaderna.

Bagaget kom bort eller skadades i en olycka

Om ditt bagage eller andra personliga tillhörigheter kommer bort eller skadas på grund av en bussolycka under en långresa på minst 25 mil har du rätt till ersättning. Det exakta ersättningsbeloppet fastställs i nationell lag, men maxbeloppet får inte vara lägre än 1 200 euro per bagage.

Om ditt hjälpmedel som rullstol eller rullator skadas eller kommer bort har du rätt till ersättning som täcker kostnaden för att köpa ett nytt hjälpmedel eller reparera det.

Du skadades i en bussolycka

Om du skadas i en bussolycka under en långresa på minst 25 mil har du rätt till ersättning. Det exakta ersättningsbeloppet fastställs i nationell lag men får inte understiga 220 000 euro per passagerare.

Bussbolaget måste också erbjuda första hjälpen, t.ex. genom att kalla på ambulans, och all annan omedelbar praktisk assistans som du kan behöva, t.ex. mat, kläder, och om det behövs, inkvartering.

Du är anhörig till en person som har omkommit i en bussolycka

Om du är anhörig till en person som avlider i en bussolycka, har du rätt till ersättning, inklusive begravningskostnader. Det exakta ersättningsbeloppet fastställs i nationell lag men får inte understiga 220 000 euro per passagerare.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: