Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 30/04/2018

Bussireisijate õigused

Bussipileti ostmisel ei või teilt küsida kõrgemat piletihinda sõltuvalt teie kodakondsusest või kohast, kus te pileti ostate.

Teie muid õigusi bussireisijana kohaldatakse peamiselt regulaarsete kaugliini bussiteenuste (pikem marsruut kui 250 km) puhul, mis algavad või lõpevad mõnes ELi liikmesriigis. Mõned nendest õigustest kehtivad ka kõigi regulaarteenuste puhul.

ELi liikmesriigid saavad otsustada selle üle, kas kohaldada neid õigusi ka siseriiklike regulaarteenuste ja teenuste suhtes, mille puhul suurem osa marsruudist (sealhulgas ka sõiduplaanijärgne peatus) asub väljaspool ELi.

Tühistamine või hilinemine

Kui teenus on tühistatud või kui see hilineb, on teil alati õigus asjakohasele ja kohesele teabele selle kohta, mis ootamise ajal toimub.

Kui teie broneeritud kaugliini bussiteenus (pikem marsruut kui 250 km) on tühistatud või väljumine hilineb enam kui 2 tundi, pakutakse teile järgmiseid valikuvõimalusi:

  • te kas saate oma pileti hüvitatud ja vajadusel tasuta reisi tagasi reisi algpunkti – näiteks juhul, kui hilinemine või tühistamine ei võimalda teil täita teie reisi eemärki;
  • või teid võidakse samadel tingimustel transportida teie reisi lõppsihtpunkti esimesel võimalusel ning lisatasudeta.

Kui teile õigeaegselt sellist võimalust ei pakuta, siis saate hiljem esitada kaebuse ja nõuda pileti hüvitamist ning sellele lisaks ka täiendavat hüvitist 50% ulatuses pileti hinnast.

Kui teie kaugliini bussireis (pikem marsruut kui 250 km) pidi kestma kauem kui 3 tundi ja väljumine on hilinenud rohkem kui 90 minutit või see on tühistatud, on teil õigus:

  • söögile ja jookidele – vastavalt ooteaja või hilinemise pikkusele;
  • majutusele, kui peate jääma ööseks – kuni 2 ööd, maksimaalselt 80 eurot öö eest. Bussiettevõtjad ei ole kohustatud katma majutuskulusid juhul, kui hilinemine oli põhjustatud äärmuslikest ilmastikuoludest või loodusõnnetustest.

Õnnetused – hüvitamine ja abi

Kui olete kaugliini (pikem marsruut kui 250 km) bussiõnnetuses vigastada saanud, on teil õigus hüvitisele. Surmajuhtumi korral saavad hüvitise sisse nõuda isiku ülalpeetavad.

Teil on samuti õigus bussiettevõtja hüvitisele, kui teie pagas või muud teile kuuluvad esemed on kaugliini bussiõnnetuse tagajärjel kadunud või kahjustada saanud.

Vajadusel pakub ettevõtja teile ka kohest abi: esmaabi, toitu, riideid, transporti ja majutust.

Kaebused

Kui leiate, et teie õigustest ei ole kinni peetud, saate esitada bussiettevõtjale kaebuse 3 kuu jooksul alates kuupäevast, mil sündmus aset leidis. Bussiettevõtja peab vastama 1 kuu jooksul ja esitama oma lõpliku vastuse 3 kuu jooksul pärast kaebuse saamist.

Kui te ei ole vastusega rahul, saate võtta ühendust riikliku õiguskaitseasutusega English .

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid