Viimati ajakohastatud: 26/03/2021

ELi rahastamisprogrammid

Turismi rahastamine ELi vahenditest

ELi turismi rahastamise juhendis antakse ülevaade ELi uues eelarves sisalduvatest programmidest turismisektori toetamiseks. Kasutage rahastamisvõimalusi, mis vastavad teie vajadustele kõige paremini.

Euroopa Liidul on palju erinevaid rahastamisprogramme, millest on võimalik toetust taotleda olenevalt teie tegevusala või projekti iseloomust. Programme on kahte liiki: otserahastamis- ja kaudrahastamisprogrammid.

Otserahastamisprogrammid

Otserahastuseks ette nähtud vahendeid haldavad Euroopa Liidu institutsioonid. Rahastust on kahte liiki: toetused ja hanked.Euroopa Komisjoni hallatavaid toetusi ja hankelepinguid saate taotleda rahastamise ja hangete portaalisen.

Toetused

Toetust antakse konkreetsetele ELi poliitikaga seotud projektidele reeglina pärast avalikku teadaannet, mida nimetatakse konkursikutseks.

Kes saavad toetust taotleda?

Saate toetust taotleda, kui teie ettevõte või organisatsioon (ettevõtjate ühendus, ettevõtlustoetuse pakkuja, konsultant vms) juhib ELi huve edendavat projekti või aitab kaasa mõne ELi programmi või poliitika rakendamisele.

Hanked

ELi institutsioonid kuulutavad välja hankeid teenustele, kaupadele ja ehitustöödele, mis on vajalikud nende tegevuseks – näiteks uuringud, koolitus, konverentside korraldamine, IT-seadmed jne.

Kaudrahastamisprogrammid

Kaudrahastamist haldavad riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused peamiselt viie suure fondi kaudu, mida nimetatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondideksen, mis kokku moodustavad peaaegu 80% ELi eelarvest.

Nendeks on:

Rahastamise taotlemine

ELi toetust saab taotleda piirkondliku või riikliku ametiasutuse ( korraldusasutus) kaudu riigis, kus teie ettevõte või organisatsioon on registreeritud.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahendite haldamise eest vastutab iga riigi põllumajandusministeeriumen.

Toetuse taotlemiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist pöörduge palun oma riigi riikliku kontaktpunktiPDF-dokumenten poole.

Lisateavet ELi rahastamisprogrammide kohtaen.
 

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega , nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: