Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/02/2018

Kulud ja nende hüvitamine: plaaniline ravi välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
 • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

Teises ELi riigis saadud plaanilise ravi kulude kandmiseks on kaks võimalust.

1. Teie ravikindlustuse pakkuja katab kõik kulud ise.

 • Seda võimalust saab kasutada avaliku sektori tervishoiuteenuste pakkujate puhul – selle raames ei saa katta erameditsiini kulusid.
 • Te peate küsima oma ravikindlustuse pakkujalt luba enne, kui reisite ravi saamiseks välismaale. Kui teile luba antakse, siis saate asjakohase loavormi ( S2-vorm).
 • Teie ravikulud katab teie ravikindlustuse pakkuja vastavalt selles riigis kehtivatele hüvitise määradele, kus teid raviti.
 • Hüvitamine korraldatakse tavaliselt otse asjaomaste asutuste vahel, seega ei pea te ravi eest ise maksma.

Kui teid siiski ravitakse riigis, kus patsiendid maksavad tavaliselt oma ravi eest ise ja alles seejärel hüvitab ravikindlustuse pakkuja neile kantud kulud, peate võib-olla esialgu kandma teatavad kulud ise. Seejärel peaksite ravikulude hüvitamiseks pöörduma asjaomase asutuse poole riigis, kus te ravi saate. Nemad hüvitavad teile kulud otse sama määra alusel, kui kohalikele elanikele.

Teil on ka õigus taotleda hüvitamist hoopis oma ravikindlustuse pakkujalt, kui olete naasnud oma koduriiki. Kui teie välismaal saadud ravi hüvitamise määr on kõrgem riigis, kus te kindlustatud olete, on teil õigus tekkiva vahe katmiseks taotleda oma ravikindlustuse pakkujalt lisahüvitist.

2. Te võite maksta oma ravi eest ise ning taotleda hiljem selle hüvitamist.

 • See võimalus kehtib kõigi raviteenuseosutajate (nii avaliku kui ka erasektori teenuseosutajate) puhul.
 • Kulud hüvitatakse teile vastavalt määrale, mida kohaldatakse saadud ravi puhul teie koduriigis, kuid vaid juhul, kui teil on seal õigus sellist ravi saada.

Te peate võib-olla siiski haiglaravi või väga spetsiifilise ja kalli ravi jaoks taotlema eelnevat luba – kontrollige, kas seda on vaja, oma riikliku kontaktpunkti vahendusel.

Šveitsis ravikulusid ilma eelneva loata ei hüvitata.

Näide 1

Eelnevat luba ei ole alati vaja, kuid parem on see siiski endale muretseda

Hugo soovib saada Saksamaal läätsekae ravi (mis on hõlmatud tema ravikindlustusega). Ravi maksab Saksamaal rohkem kui tema koduriigis. Kuna Hugo soovib, et talle hüvitatakse kogukulu, peab ta ravikindlustuse pakkujalt taotlema eelnevat luba. Kui talle luba antakse, siis võib ta minna ja saada ravi välismaal ning kõikide kulude hüvitamine peaks toimuma asjaomaste asutuste vahel otse.

Ka Yvonne soovib saada sama ravi Saksamaal. Ka tema puhul on selline ravi hõlmatud tema ravikindlustusega. Ta soovib ravi saada niipea kui võimalik. Yvonne uurib riiklikult kontaktpunktilt, kas ta peab taotlema eelnevat luba, ning saab teada, et ta ei pea seda tegema. Seega läheb ta välismaale ja saab ravi. Yvonne maksab teenuse eest ise ning taotleb oma ravikindlustuse pakkujalt selle osalist hüvitamist, kui ta tagasi on. Kuna tal ei ole eelnevat luba ja ravi maksis Saksamaal veidi rohkem, peab ta osa kuludest ise kandma, sest käesoleval juhul hüvitab tema ravikindlustuse pakkuja kulud ainult vastavalt tema koduriigis kehtivale määrale.

Näide 2

Mõnikord on vaja osa kuludest ette maksta, isegi kui eelnev luba on olemas

Agata soovib saada keerulist kirurgilist ravi Soome haiglas, mis kuulub riiklikusse tervishoiusüsteemi. Kuna sellise kirurgilise ravi puhul tuleb taotleda eelnevat luba kas otsemakseks või hilisemaks hüvitamiseks, siis taotleb ta eelnevat luba ning kui ta selle saab, siis tema kulud hüvitatakse asjaomaste asutuste vahel otse.

Ka Bernard soovib sama kirurgilist ravi Soomes, kuid erahaiglas. Ta peab ikkagi taotlema eelnevat luba, kuid otsemakse võimalus tema jaoks ei kehti. Kui ta eelneva loa saab, peab ta kõigepealt operatsiooni eest ise maksma ja saab alles seejärel taotleda kulude hüvitamist. Üldjuhul hüvitatakse talle kulud sama määra alusel nagu tema koduriigis sama ravi puhul.

Olenemata sellest, millise võimaluse te valite, ei saa teie ravikindlustuse pakkuja teie eelneva loa taotlust tagasi lükata juhul, kui:

 • vajatav ravi ei ole kättesaadav teie koduriigis, kuid see on hõlmatud teie koduriigis kehtiva ravikindlustusega, ning juhul, kui
 • teie ravi saamine teie koduriigis viibiks põhjendamatult, võttes arvesse teie tervislikku seisundit ja haiguse kulgu.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks kulude ja nende hüvitamise kohta, võtke palun ühendust oma ravikindluse pakkuja või riikliku kontaktpunktiga ELi riigis, kus te soovite ravi saada.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid