Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/04/2022

Kulud ja nende hüvitamine: plaaniline ravi välismaal

Teises ELi riigis saadud plaanilise ravi kulude kandmiseks on kaks võimalust.

1. Teie ravikindlustuse pakkuja katab kõik kulud ise.

Kui teid siiski ravitakse riigis, kus patsiendid maksavad tavaliselt oma ravi eest ise ja alles seejärel hüvitab ravikindlustuse pakkuja neile kantud kulud, peate võib-olla esialgu kandma teatavad kulud ise. Seejärel peaksite ravikulude hüvitamiseks pöörduma asjaomase asutuse poole riigis, kus te ravi saate. Nemad hüvitavad teile kulud otse sama määra alusel, kui kohalikele elanikele.

Teil on ka õigus taotleda hüvitamist hoopis oma ravikindlustuse pakkujalt, kui olete naasnud oma koduriiki. Kui teie välismaal saadud ravi hüvitamise määr on kõrgem riigis, kus te kindlustatud olete, on teil õigus saada tekkiva vahe katmiseks lisahüvitist, mida peaksite taotlema oma ravikindlustuse pakkujalt.

2. Te võite maksta oma ravi eest ise ning taotleda hiljem selle hüvitamist.

Te peate võib-olla siiski haiglaravi või väga spetsiifilise ja kalli ravi jaoks taotlema eelnevat luba – kontrollige, kas seda on vaja, oma riikliku kontaktpunkti vahendusel.

Hoiatus

Šveitsis ravikulusid ilma eelneva loata ei hüvitata.

Näide 1

Eelnevat luba ei ole alati vaja, kuid parem on see siiski endale muretseda

Hugo soovib saada Saksamaal läätsekae ravi (mis on hõlmatud tema ravikindlustusega). Ravi maksab Saksamaal rohkem kui tema koduriigis. Kuna Hugo soovib, et talle hüvitatakse kogukulu, peab ta ravikindlustuse pakkujalt taotlema eelnevat luba. Kui talle luba antakse, siis võib ta minna ja saada ravi välismaal ning kõikide kulude hüvitamine peaks tavaliselt toimuma asjaomaste asutuste vahel otse. Kui Hugo peab ravi eest ise maksma, hüvitatakse kulud hiljem tema koduriigis.

Ka Yvonne soovib saada sama ravi Saksamaal. Ka tema puhul on selline ravi hõlmatud tema ravikindlustusega. Ta soovib ravi saada niipea kui võimalik. Yvonne uurib riiklikult kontaktpunktilt, kas ta peab taotlema eelnevat luba, ning saab teada, et ta ei pea seda tegema. Seega läheb ta välismaale ja saab ravi. Yvonne maksab teenuse eest ise ning taotleb oma ravikindlustuse pakkujalt selle osalist hüvitamist, kui ta tagasi on. Kuna tal ei ole eelnevat luba ja ravi maksis Saksamaal veidi rohkem, peab ta osa kuludest ise kandma, sest käesoleval juhul hüvitab tema ravikindlustuse pakkuja kulud ainult vastavalt tema koduriigis kehtivale määrale.

Näide 2

Mõnikord on vaja osa kuludest ette maksta, isegi kui eelnev luba on olemas

Agata soovib saada keerulist kirurgilist ravi Soome haiglas, mis kuulub riiklikusse tervishoiusüsteemi. Kuna sellise kirurgilise ravi puhul tuleb taotleda eelnevat luba kas otsemakseks või hilisemaks hüvitamiseks, siis taotleb ta eelnevat luba ning kui ta selle saab, siis tema kulud hüvitatakse asjaomaste asutuste vahel otse.

Ka Bernard soovib sama kirurgilist ravi Soomes, kuid erahaiglas. Ta peab ikkagi taotlema eelnevat luba, kuid otsemakse võimalus tema jaoks ei kehti. Kui ta eelneva loa saab, peab ta kõigepealt operatsiooni eest ise maksma ja saab alles seejärel taotleda kulude hüvitamist. Üldjuhul hüvitatakse talle kulud sama määra alusel nagu tema koduriigis sama ravi puhul.

Olenemata sellest, millise võimaluse te valite, ei saa teie ravikindlustuse pakkuja teie eelneva loa taotlust tagasi lükata juhul, kui:

Üksikasjalikuma teabe saamiseks kulude ja nende hüvitamise kohta, võtke palun ühendust oma ravikindluse pakkuja või riikliku kontaktpunktiga ELi riigis, kus te soovite ravi saada.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: