Viimati ajakohastatud: 24/01/2019

Laevareisijate õigused

Kas teadsite, et teil on ELis laevaga reisimisel teatavad õigused?

Laevapileti ostmisel ei või teilt küsida kõrgemat piletihinda sõltuvalt teie kodakondsusest või kohast, kus te pileti ostate.

Teiseks on teil samuti õigused juhul, kui midagi läheb valesti. Eelkõige laevareisi hilinemise või tühistamise korral, mistõttu te ei saa laevale minna...

... ning neid kohaldatakse juhul, kui te:

Neid eeskirju ei kohaldata:

Tühistamine või hilinemine

Kui teenus on tühistatud või kui see hilineb, on teil alati õigus asjakohasele ja kohesele teabele selle kohta, mis ootamise ajal toimub.

Kui teenus on tühistatud või väljumine hilineb rohkem kui 90 minutit, pakutakse teile erinevaid valikuvõimalusi:

Kui teie laevareisi väljumine hilineb rohkem kui 90 minutit, on teil üldjuhul õigus:

Kui teie sihtpunkti saabumine hilineb rohkem kui üks tund, on teil õigus hüvitisele. Sõltuvalt hilinemise kestusest, on hüvitise suuruseks kas 25% või 50% piletihinnast.

Te ei saa hüvitist juhul, kui hilinemine oli põhjustatud äärmuslikest ilmastikuoludest või loodusõnnetustest.

Kaebused

Kui leiate, et teie õigustest ei ole kinni peetud, saate esitada laevaettevõtjale kaebuse 2 kuu jooksul alates kuupäevast, mil sündmus aset leidis. Laevaettevõtja peab vastama 1 kuu jooksul ja esitama oma lõpliku vastuse 2 kuu jooksul pärast kaebuse saamist.

Kui te ei ole vastusega rahul, saate võtta ühendust riikliku õiguskaitseasutusega en .

Õnnetused merel

Kui saate merel toimunud õnnetuses vigastada, on teil õigus laevaettevõtja või kindlustusandja poolsele hüvitisele. Surmajuhtumi korral saavad hüvitise sisse nõuda isiku ülalpeetavad.

Teil on samuti õigus laevaettevõtja hüvitisele juhul, kui teie pagas, sõidukid või muud teile kuuluvad esemed lähevad merel toimunud õnnetuse tagajärjel kaduma või saavad kahjustada.

Kui olete piiratud liikumisvõimega isik, katab ratastooli või muu sarnase varustuse kadumise või kahjustada saamise eest makstav hüvitis täielikult selle asendamise või parandamisega seotud kulud.

Teil on õigus saada laevaettevõtjalt ettemaksu, et katta kohesed vajadused vigastuse või surma korral, mille on põhjustanud:

Kaebused

Te saate esitada hüvitisnõude merel toimunud õnnetuse tagajärjel mis tahes kadumise või kahjustamisega seotud juhtumite puhul selle riigi kohtule:

Kui teie pagas on kadunud või kahjustada saanud, peate sellest laevaettevõtjat kirjalikult teavitama. Kõige parem oleks, kui te teeksite seda laevast lahkumise ajal või ajal, mil saate oma pagasi lõplikult kätte. Hiljemalt 15 päeva jooksul alates laevalt lahkumisest või pagasi kättesaamisest peate te laevaettevõtjat teavitama pagasi kadumisest või kahjustumisest, vastasel juhul kaotate õiguse hüvitisele.

Üldiselt peate te oma nõude kohtule esitama 2 aasta jooksul ajast, mil juhtum aset leidis – kuigi sellise perioodi alguspunkt võib erineda, sõltuvalt pagasi kadumise või kahjustumise iseloomust.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: