Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 12/04/2017

Laevareisijate õigused

Kas teadsite, et teil on ELis laevaga reisimisel teatavad õigused?

Laevapileti ostmisel ei või teilt küsida kõrgemat piletihinda sõltuvalt teie kodakondsusest või kohast, kus te pileti ostate.

Teiseks on teil samuti õigused juhul, kui midagi läheb valesti. Eelkõige laevareisi hilinemise või tühistamise korral, mistõttu te ei saa laevale minna...

... ning neid kohaldatakse juhul, kui te:

 • lahkute mõnest ELis asuvast sadamast mis tahes laevaettevõtja laevaga;
 • saabute mõnda ELis asuvasse sadamasse mis tahes laevaettevõtja laevaga.

Neid eeskirju ei kohaldata:

 • laevade puhul, mille pardale mahub vähem kui 13 reisijat;
 • laevade puhul, millel ei ole rohkem kui 3 meeskonnaliiget;
 • laevade puhul, mis läbivad vähem kui 500 meetrise vahemaa (ühel suunal);
 • suurema osa ajalooliste laevade puhul;
 • ekskursiooni- ja turismilaevade puhul – kui neil puuduvad majutusvõimalused või kui majutus laeva pardal ei ületa 2 ööd.

Tühistamine või hilinemine

Kui teenus on tühistatud või kui see hilineb, on teil alati õigus asjakohasele ja kohesele teabele selle kohta, mis ootamise ajal toimub.

Kui teenus on tühistatud või väljumine hilineb rohkem kui 90 minutit, pakutakse teile erinevaid valikuvõimalusi:

 • te kas saate oma pileti hüvitatud ja vajadusel tasuta reisi tagasi reisi algpunkti – näiteks juhul, kui hilinemine või tühistamine ei võimalda teil täita teie reisi eesmärki;
 • samuti võidakse teid samadel tingimustel transportida teie reisi lõppsihtpunkti esimesel võimalusel ning lisatasudeta.

Kui teie laevareisi väljumine hilineb rohkem kui 90 minutit, on teil üldjuhul õigus:

 • söögile ja jookidele – vastavalt ooteaja pikkusele;
 • majutusele – kui peate sinna jääma ööseks.

Kui teie sihtpunkti saabumine hilineb rohkem kui üks tund, on teil õigus hüvitisele. Sõltuvalt hilinemise kestusest, on hüvitise suuruseks kas 25% või 50% piletihinnast.

Te ei saa hüvitist juhul, kui hilinemine oli põhjustatud äärmuslikest ilmastikuoludest või loodusõnnetustest.

Kaebused

Kui leiate, et teie õigustest ei ole kinni peetud, saate esitada laevaettevõtjale kaebuse 2 kuu jooksul alates kuupäevast, mil sündmus aset leidis. Laevaettevõtja peab vastama 1 kuu jooksul ja esitama oma lõpliku vastuse 2 kuu jooksul pärast kaebuse saamist.

Kui te ei ole vastusega rahul, saate võtta ühendust riikliku õiguskaitseasutusega English .

Õnnetused merel

Kui saate merel toimunud õnnetuses vigastada, on teil õigus laevaettevõtja või kindlustusandja poolsele hüvitisele. Surmajuhtumi korral saavad hüvitise sisse nõuda isiku ülalpeetavad.

Teil on samuti õigus laevaettevõtja hüvitisele juhul, kui teie pagas, sõidukid või muud teile kuuluvad esemed lähevad merel toimunud õnnetuse tagajärjel kaduma või saavad kahjustada.

Kui olete piiratud liikumisvõimega isik, katab ratastooli või muu sarnase varustuse kadumise või kahjustada saamise eest makstav hüvitis täielikult selle asendamise või parandamisega seotud kulud.

Teil on õigus saada laevaettevõtjalt ettemaksu, et katta kohesed vajadused vigastuse või surma korral, mille on põhjustanud:

 • laevahukk;
 • kaadumine;
 • otsasõit;
 • laeva madalikulesõit;
 • plahvatus või tulekahju laevas;
 • laeva defekt.

Kaebused

Te saate esitada hüvitisnõude merel toimunud õnnetuse tagajärjel mis tahes kadumise või kahjustamisega seotud juhtumite puhul selle riigi kohtule:

 • kus asub asjaomase laevaettevõtja peamine tegevuskoht või alaline asukoht, või
 • kus asub teie reisi alguspunkt või lõppsihtkoht, või
 • kus te alaliselt elate – kui laevaettevõtja tegevuskoht asub samas riigis ning tema suhtes kohaldatakse asjaomase riigi kohtualluvust, või
 • kus on sõlmitud reisileping – kui laevaettevõtja tegevuskoht asub samas riigis ning tema suhtes kohaldatakse asjaomase riigi kohtualluvust.

Kui teie pagas on kadunud või kahjustada saanud, peate sellest laevaettevõtjat kirjalikult teavitama. Kõige parem oleks, kui te teeksite seda laevast lahkumise ajal või ajal, mil saate oma pagasi lõplikult kätte. Hiljemalt 15 päeva jooksul alates laevalt lahkumisest või pagasi kättesaamisest peate te laevaettevõtjat teavitama pagasi kadumisest või kahjustumisest, vastasel juhul kaotate õiguse hüvitisele.

Üldiselt peate te oma nõude kohtule esitama 2 aasta jooksul ajast, mil juhtum aset leidis – kuigi sellise perioodi alguspunkt võib erineda, sõltuvalt pagasi kadumise või kahjustumise iseloomust.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid