Viimati ajakohastatud : 06/07/2018

Ravimiretsepti esitamine välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Teie koduriigi arsti poolt välja kirjutatud ravimiretsept kehtib kõigis ELi riikides. Vaatamata sellele ei pruugi teises riigis välja kirjutatud ravim olla kättesaadav või sel võib olla muu nimetus.

Te võite paluda oma arstil teile väljastada teises ELi riigis kasutatav retsept, mida tuntakse ka piiriülese ravimiretseptina.

Mõnede ravimite müük ei pruugi olla teises riigis lubatud (isegi ELi piires) või ei pruugi need olla kättesaadavad.

Nõuetekohase teabega ravimiretsept

Teises ELi riigis kasutatava ravimiretsepti puhul konkreetne vorm või formaat puudub. Üldjuhul sisaldab teie koduriigis kasutatav ravimiretsept piisavalt teavet, et seda saaks kasutada ka teises ELi riigis. See peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

Kui arvate, et ostate ravimi välja välismaal või kui teile kirjutatakse retsept välja välismaal ning te peate selle kätte saama oma koduriigis, siis kontrollige, kas arst on esitanud kogu vajaliku teabe. Siis võite kindel olla, et teise ELi riigi apteeker saab retseptist hõlpsasti aru ning saab teile väljastada soovitud ravimi ja annuse.

Ravimiretseptide suhtes kehtivad selle riigi eeskirjad, kus neid väljastatakse. See tähendab, et apteeker väljastab teile ravimi kooskõlas oma riigi eeskirjadega – näiteks ei pruugi ravimi lubatud päevane annus olla sama, mis on esitatud teile väljastatud retseptil.

E-retseptid

Kui teie arst on teile väljastanud e-retsepti, küsige kindlasti ka selle koopiat paberkandjal, kui soovite kasutada retsepti mõnes teises ELi riigis, kuna väljaspool teie koduriiki ei pruugita e-retsepte tunnustada.

 

Näide

Ravimi ostmine välismaal, kasutades koduriigis väljastatud ravimiretsepti

Saksamaalt pärit Anna läheb kuueks kuuks Rootsi tööle. Seal viibides soovib ta kasutada unerohtu, seega palub ta oma arstil kirjutada välja retsept, mida ta saaks kasutada mõnes teises ELi riigis. Ta saab kasutada oma Saksa arsti poolt välja kirjutatud retsepti, et saada ka edaspidi apteegist unerohtu, isegi siis, kui ta elab välismaal.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: