Viimati ajakohastatud: 31/10/2022

Retsepti esitamine teises ELi riigis

Ühe ELi riigi arsti poolt välja kirjutatud ravimiretsept kehtib kõigis teistes ELi riikides. Vaatamata sellele ei pruugi teises riigis välja kirjutatud ravim olla kättesaadav või sel võib olla muu nimetus.

Te võite paluda oma arstil teile väljastada teises ELi riigis kasutatav retsept, mida tuntakse ka piiriülese ravimiretseptina.

Hoiatus

Mõnede ravimite müük ei pruugi olla teises riigis lubatud (isegi ELi piires) või ei pruugi need olla kättesaadavad.

Nõuetekohase teabega ravimiretsept

Teises ELi riigis kasutatava ravimiretsepti puhul konkreetne vorm või formaat puudub. Üldjuhul sisaldab ravimiretsept, mida te kasutaksite selle väljastanud riigis, piisavalt teavet, et seda saaks kasutada ka teises ELi riigis. See peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

Kui arvate, et ostate ravimi välja välismaal või kui teile kirjutatakse retsept välja välismaal ning te peate selle kätte saama oma koduriigis, siis kontrollige, kas arst on esitanud kogu vajaliku teabe. Siis võite kindel olla, et teise ELi riigi apteeker saab retseptist hõlpsasti aru ning saab teile väljastada soovitud ravimi ja annuse.

Hoiatus

Ravimiretseptide suhtes kehtivad selle riigi eeskirjad, kus neid väljastatakse. See tähendab, et proviisor kohaldab teie ravimi väljastamisel riiklikke eeskirju, näiteks retseptide väljastamise aja- või annustamispiiranguid.

E-retseptid

Kui teie arst on teile väljastanud e-retsepti, küsige kindlasti ka selle koopiat paberkandjal, kui soovite kasutada retsepti mõnes teises ELi riigis, kuna väljaspool teie koduriiki ei pruugita e-retsepte tunnustada.

Mõned ELi riigid on võtnud kasutusele koostalitlusvõimelised e-retseptide süsteemid. Näiteks Soomes välja antud e-retsepte saab kasutada Eestis, Horvaatias ja Portugalis ilma paberkoopiata. Olemasolevate piiriüleste elektrooniliste terviseteenuste loetelu leiate siit.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: