Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 25/04/2018

Euroopas reisimiseks vajalikud dokumendid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui reisite teise ELi liikmesriiki, peate teadma, missuguseid dokumente on piiriületusel vaja. Mis saab siis, kui teie abikaasa, lapsed või muud sugulased ei ole ELi kodanikud? Mis neil peab mõnda teise ELi liikmesriiki sisenemiseks kaasas olema?

Täiendavalt:

Vaata ka

Jaga lehekülge: