Viimati ajakohastatud: 02/04/2019

Töölepingu tingimused

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Töötajate värbamisel peate tulevastele töötajatele teatama töölepingu tingimused kirjalikult. Peaksite töötajale töölepingu tingimused andma esimesel tööpäeval või enne seda. Mõnes ELi riigis on lubatud töölepingu tingimused uuele töötajale anda üks nädal kuni kaks kuud pärast esimest tööpäeva.

Töölepingus või samaväärses kirjalikus töötingimusi sisaldavas dokumendis, näiteks töölevõtukäskkirjas peab olema vähemalt järgmine teave või tuleb viidata asjaomastele seadustele:

Põhipuhkuse, etteteatamistähtaja, tööaja ja palga puhul piisab, kui viitate asjaomastele riiklikele või kohaliku tasandi õigus- või haldusnormidele.

Mõnes ELi liikmesriigis kohaldatakse lihtsustatud töötingimusi töötajate suhtes, kes ei tööta ettevõttes kauem kui üks kuu või kes töötavad vähem kui 8 tundi nädalas.

Uurige välja, kas need tingimused kehtivad ka teie riigis:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Seonduvad teemad

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teie EURESe nõustaja

EURESe nõustaja saab anda teile teavet töötingimuste kohta ning aidata teid värbamismenetluses kodumaal või piiriüleselt.

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: