Laatste controle: 23/06/2022

Arbeidsvoorwaarden

Als u personeel in dienst neemt, moet u hen de arbeidsvoorwaarden schriftelijk geven. Dat moet u bij voorkeur doen op of voor de dag waarop zij bij u aan de slag gaan. In sommige EU-landen (In dit geval de 27 EU-lidstaten) heeft u na de indiensttreding nog een of twee maanden de tijd om nieuw personeel hun arbeidsvoorwaarden te geven.

De arbeidsovereenkomst van uw personeel (of een equivalente verklaring waarin de arbeidsvoorwaarden worden bevestigd) moet in ieder geval de volgende informatie bevatten of verwijzen naar de desbetreffende wetgeving:

Voor jaarlijkse vakantie, opzegtermijn, arbeidstijden en beloning hoeft u alleen maar te verwijzen naar de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in uw land/regio.

Waarschuwing

In sommige EU-landen bestaan vereenvoudigde arbeidscontracten voor personeel dat maximaal een maand of minder dan acht uur per week gaat werken.

Hieronder kunt u zoeken naar informatie over vereenvoudigde arbeidscontracten in uw land:

Kies een land

Werknemers uit andere EU-landen: Gelijke behandeling, geen werkvergunning nodig

Als u een werkgever bent, mag u personeel uit de hele EU in dienst nemen. U moet sollicitanten uit andere EU-landen op dezelfde manier behandelen als sollicitanten uit eigen land. U mag bij de selectie geen discriminerende eisen stellen, bijvoorbeeld een bepaalde nationaliteit. U moet werknemers uit andere EU-landen dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden (salaris, betaalde vakantiedagen, e.d.) als werknemers uit eigen land. Sollicitanten uit een EU-land hebben geen werkvergunning nodig om in een ander EU-land te mogen werken.

U mag sollicitanten uit andere EU-landen wel vragen aan te tonen dat zij de talen beheersen die zij voor de functie nodig hebben, maar het niveau dat u vraagt mag niet hoger zijn dan wat nodig is voor de functie.

Via EURES - Europese vacatureportal kunt u hulp krijgen bij de selectie van werknemers uit de hele EU.

Als uw bedrijf in een grensregio gevestigd is, kan EURES u ook adviseren over de administratieve procedures voor personeel dat pendelt vanuit een buurland.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Uw EURES-adviseur

Uw EURES-adviseur kan u informeren over de arbeidsvoorwaarden en u helpen met sollicitatieprocedures in uw land of over de grens.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: