Zakendoen
Laatste controle : 11/01/2019

Geldigheid van uw autoverzekering in het buitenland

Als u een ongeluk krijgt in het buitenland, geldt het recht van het land waar het ongeval plaatsvindt. De afwikkeling van schadeclaims kan dus anders gaan dan in uw eigen land.

Bent u betrokken bij een ongeluk in het buitenland, blijf dan ter plaatse. Praat met de andere bestuurder en bel de politie, zo nodig ook de nooddiensten.

Noteer de nodige gegevens over de andere bestuurder en de omstandigheden van het ongeluk.

Aanrijdingsverslag

U moet op de plaats van het ongeluk een aanrijdingsverslag opstellen.

Meestal krijgt u van uw verzekering een aanrijdingsformulier. Heel wat verzekeraars gebruiken het "Europees aanrijdingsformulier". Daarmee kunt u snel alle noodzakelijke informatie verzamelen om het schadegeval makkelijker met de verzekering af te handelen.

Heeft u geen aanrijdingsformulier of verzekeringsformulier, noteer dan de volgende informatie:

Als u en de andere bestuurder het eens zijn over de omstandigheden van het ongeval, moet u beiden een gezamenlijke verklaring opstellen en ondertekenen. Daarmee kan het schadegeval gemakkelijker met de verzekering worden geregeld.

Let op: erken geen aansprakelijkheid en onderteken het aanrijdingsrapport pas als u het volledig begrijpt!

Als u en de andere bestuurder het niet eens worden, zullen de verzekeraars het geschil onderling regelen. Dat gebeurt dan op grond van het proces-verbaal, de schade en overige informatie.

Probeer uw claim te staven met:

U moet het ongeval melden bij uw verzekering, ook als u geen schadeclaim indient.

Wat is uw situatie?

De aanrijding was mijn schuld

Bent u of zijn anderen gewond geraakt?

Uw verzekering vergoedt de lichamelijke schade als u er verantwoordelijk voor bent dat iemand gewond is geraakt (wettelijke of burgerlijke aansprakelijkheid), ook in een ander EU-land.

Maar andere schade, zoals eigen letsel, brandschade of diefstal in het buitenland, zijn meestal niet verzekerd. Vraag uw verzekeringsmaatschappij voor vertrek waar u wel en niet voor verzekerd bent.

Uw aansprakelijkheidspolis dekt alle inzittenden van uw auto, behalve de bestuurder. In de meeste EU-landen kunt u een aanvullende verzekering afsluiten voor lichamelijk letsel van de bestuurder.

Schade: verzekerde bedragen

Uw verzekering hanteert maximumvergoedingen (verzekerde bedragen) die in uw polis vermeld staan. Op grond van de EU-wetgeving bent u in elk geval verzekerd tot een bepaald bedrag. Bij een aanrijding in een ander EU-land gelden de volgende minima voor de verzekerde bedragen:

voor letselschade:

  • 1.120.000 euro per slachtoffer, en
  • 5.600.000 euro per schadegeval (ongeacht het aantal slachtoffers)

voor materiële schade:

  • 1.120.000 euro per schadegeval (ongeacht het aantal slachtoffers)

Is uw verzekeringspolis afgesloten in een land waar het minimum voor de verzekerde bedragen hoger is dan het EU-minimum, dan bent u in de hele EU verzekerd tot dat hogere bedrag.

Is de werkelijke schade hoger dan het verzekerde bedrag in het land waar de aanrijding plaatsvond en biedt uw verzekeringspolis u ook geen hogere dekking, dan moet u het verschil zelf betalen.

Meer informatie over nationale regels inzake ongevallen en verzekerde bedragen:

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites.

Het is een goed idee na te gaan of uw verzekeringsmaatschappij onbeperkte wettelijke/burgerlijke aansprakelijkheid aanbiedt, vooral voor letselschade.

Op grond van de EU-wetgeving heeft u, als er in verschillende landen een uiteenlopende minimumdekking geldt, altijd recht op de hoogste aansprakelijkheidsdekking, zie het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld

De EU geeft u recht op de hoogste aansprakelijkheidsdekking

In uw eigen land geldt het Europese minimaal verzekerde bedrag voor materiële schade: 1.120.000 euro. U heeft een ongeval veroorzaakt in een ander EU-land waar het minimaal verzekerde bedrag 1.200.000 euro bedraagt. De materiële schade door het ongeval wordt geschat op 1.180.000 euro, dus 60.000 euro hoger dan het minimaal verzekerde bedrag in uw land.

Hoewel de schade groter is dat het bedrag waarvoor u in eigen land verzekerd bent, bent u toch gedekt voor 1.180.000 euro omdat u op grond van de EU-wetgeving recht heeft op de hoogste aansprakelijkheidsdekking. In dit geval geldt de hogere aansprakelijkheidsdekking in het land waar het ongeval plaatsvond.

De aanrijding was niet mijn schuld

Ongevallen met een onverzekerde bestuurder

Breng de politie op de hoogte als u een aanrijding heeft gehad met een bestuurder die onverzekerd is of die is doorgereden (vluchtmisdrijf). Uw verzekeringsmaatschappij kan u ook advies geven.

U kunt ook contact opnemen met het waarborgfonds in uw landen. Dit kan uw schade soms vergoeden als het voertuig van de tegenpartij niet verzekerd is of als de verzekeraar niet kan worden achterhaald.

Schadevergoedingsprocedure

Als u door een ongeval verlies, schade of letsel heeft opgelopen, kunt u een schadeclaim indienen. U moet dit meestal binnen een vastgestelde termijn doen. Vraag dit aan uw verzekeringsmaatschappij.

Een schadeclaim indienen in het buitenland

U kunt uw schade claimen bij de verzekeringsmaatschappijen van degene die de aanrijding veroorzaakt heeft.

Een schadeclaim indienen na thuiskomst

Dat kan op twee manieren:

1. Dien uw verzoek tot schadevergoeding in bij de vertegenwoordiger in uw land van de verzekeringsmaatschappij van de persoon die de aanrijding veroorzaakt heeft.

De vertegenwoordiger in uw land controleert de informatie en doet het nodige om uw claim af te wikkelen. Om na te gaan of die verzekeraar een nationale vertegenwoordiger in uw land heeft, kunt u contact opnemen met een bureau van motorrijtuigverzekeraars/informatiecentrumen.

2. Dien uw verzoek tot schadevergoeding in bij het waarborgfonds in uw land.

Als de verzekeraar in het andere EU-land geen vertegenwoordiger in uw land heeft, kunt u uw schadeclaim naar het waarborgfonds in uw land sturenen. Dit kan u ook helpen als het voertuig van de tegenpartij niet verzekerd is of als de verzekeraar niet kan worden achterhaald.

Voorbeeld

U mag uw schadeclaim indienen waar het voor u het eenvoudigst is

Ignacio woont in Spanje. Tijdens een vakantie in Duitsland werd zijn auto aangereden door een Duitse bestuurder. Omdat Ignacio geen Duits spreekt, was het voor hem lastig om in Duitsland om schadeclaim in te dienen.

Ignacio besloot om na terugkeer in Spanje zijn verzoek om vergoeding van de schade in te dienen bij het Spaanse waarborgfonds. Zo kon hij taalproblemen voorkomen en werd zijn schade vergoed.

Vergoeding of antwoord binnen 3 maanden

Als duidelijk is wie aansprakelijk is en de hoogte van de schade al bekend is, moet u binnen drie maanden na het indienen van uw claim een onderbouwd aanbod voor schadevergoeding krijgen.

Als niet duidelijk is wie aansprakelijk is voor het ongeval of hoe hoog de schadevergoeding is, moet u een onderbouwd antwoord op uw verzoek krijgen.

Als u na drie maanden nog geen aanbod of antwoord ontvangen heeft, heeft u recht op rente over het schadebedrag dat de verzekeraar u biedt of dat de rechtbank u toekent.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: