Laatste controle: 26/03/2021

AEEA-merkteken

Getroffen door de brexit?

Wat is het AEEA-merkteken?

Het AEEA-merkteken (of, met de Engelse afkorting, WEEE-merkteken) geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar gescheiden moet worden ingezameld met het oog op terugwinning en recycling. Het AEEA-merkteken moet worden aangebracht op alle elektrische en elektronische apparatuur die in de EU in de handel wordt gebracht.

AEEA-merkteken

Is het verplicht?

Op enkele uitzonderingen na moet alle in de EU verkochte elektrische en elektronische apparatuur van dit merkteken voorzien zijn. Het AEEA-merkteken is verplicht voor de volgende productcategorieën:

Een uitvoerige lijst van apparaten voor de verschillende productcategorieën vindt u in de bijlage bij de EU-richtlijnhren.

Hoe moet het merkteken worden aangebracht?

De door u in de handel gebrachte elektrische en elektronische apparatuur moet voorzien zijn van:

Als uw product na 13 augustus 2005 in de handel is gebracht, kunt u:

Deze opschriften moeten op het product zelf worden gedrukt en moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn. Het merkteken mag alleen op de verpakking, de gebruiksaanwijzing of het garantiebewijs, in plaats van op het product zelf, worden aangebracht als het product te klein is of de werking ervan door de markering zou worden beïnvloed.

Wat kost het AEEA-merkteken?

Aan de registratie en de rapportage bij het nationale register zijn geen kosten verbonden. U moet wel meebetalen aan de kosten van inzameling, verwerking, nuttige toepassing en verwijdering. Hoeveel dat is, verschilt per EU-land.

Andere verantwoordelijkheden

Afgezien van het registreren en aanbrengen van het AEEA-merkteken, heeft u nog bepaalde andere verplichtingen met betrekking tot afgedankte producten die door u in de handel zijn gebracht.

Meer over de registratie en uw verantwoordelijkheden ten aanzien van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: